Antidoping Sveriges beslut gällande Emil Hansson

Sidan uppdaterades: 7 juni 2023

Antidoping Sveriges BESLUT

Namn: Emil Hansson

Förening: Norrbottens Motorsällskap Boden

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: Terbutalin

Den 2 april 2023, genomfördes en dopingkontroll beträffande Emil Hansson i anslutning till en tävling i Älvsbyn. Efter analys av det urinprov som hon lämnat vid dopingkontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll terbutalin.

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.2 och 10.6.1.1 IDR, ådöma Emil Hansson en tillrättavisning.

Överklagan

Beslutet får överklagas enligt vad som framgår av artikel 13.2 IDR.

Sidan publicerades: 7 juni 2023