Antidoping Sveriges beslut gällande Henning Engström

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Namn: Henning Engström
Förening:Norrköpings Rugbyklubb Trojan
Provtagningstillfälle: Träning
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).
Förbjuden substans: Enobosarm (ostarin)

Antidoping Sverige genomförde den 28 april 2022, en dopingkontroll beträffande Henning Engström vid träning på Bollspelaren i Norrköping.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll Enobosarm (ostarin).

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1 IDR, stänga av Henning Engström under tiden från och med den 3 juni 2022 till och med den 2 juni 2026 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Henning Engström får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Överklagan

Senast den 28 juli 2022 ska överklagan till Dopingnämnden ske.

Sidan publicerades: 17 november 2022