Dopingnämndens beslut gällande Maja Radenkovic

Sidan uppdaterades: 28 maj 2024

 

Meddelat den 21 maj 2024

Namn: Maja Radenkovic

Förening: Fair Play Tennisklubb

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: Metabolit till arimistane

Antidoping Sverige genomförde den 2 juli 2023, en dopingkontroll beträffande Maja Radenkovic vid en tävling på Beddingestrands Tennnisklubb.

Efter analys av det urinprov som hon lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll metabolit till arimistane.

Beslut

Dopingnämnden beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.2 IDR, stänga av Maja Radenkovic under tiden från och med den 21 maj 2024 till och med den 20 maj 2026 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Maja Radenkovic får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag


Överklagan

Senast den 11 juni 2024 ska överklagan till Riksidrottsnämnden ske.

Sidan publicerades: 28 maj 2024