Dopingnämndens beslut gällande Mario Riderelli

Sidan uppdaterades: 13 februari 2023

Namn: Mario Riderelli

Förening: Fit4Fight Gym IF

Provtagningstillfälle: Tävling

Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).

Förbjuden substans: Carboxy-THC

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 2 oktober 2022, en dopingkontroll beträffande Mario Riderelli vid en tävling i Hästhagens sporthall, Malmö.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll Carboxy-THC.

Antidoping Sverige beslutade enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.2 IDR, stänga av Mario Riderelliunder tiden från och med 22 november 2022 till och med 21 november 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Mario Riderelli får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Beslut

Dopingnämnden beslutar att avslå Mario Riderellis överklagande. Antidoping Sveriges beslut om avstängning står därmed fast.

Detta beslut får överklagas inom tre veckor, senast den 20 februari 2023, till Riksidrottsnämnden.

Sidan publicerades: 8 december 2022