Svenska Cykelförbundets Disciplinnämnds beslut gällande Nicklas Axelsson

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Namn: Nicklas Axelsson
Förening: Team Utensilnord, Polen
Provtagningstillfälle: Inom tävling
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR)

Bakgrund

Svenska Cykelförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) har den 16 juni år 2010 erhållit en anmälan från Internationella Cykelförbundet (UCI) om att Nicklas Axelsson testats positivt (förbjudna medel) vid analys av urinprov. Proven togs vid cykeltävlingen Grand Premio Idustria E i Italien den 20 september 2009. Analys av A- och B-prov utfördes av Laboratorio Antidoping FMSI, Largo Giulio Onestig 1, 00197 Rome RM, Italy. Proven bekräftar förekomsten av rekombinant EPO och exogena epitstesterone och testorenon metaboliter i urinen.

Svenska Cykelförbundets Disciplinnämnd fällde Nicklas Axelsson för dopingförseelse år 2001 för en tid av 4 år. Ett beslut som sedan ändrades/avkortades på grund av ändrade UCI-regler.

Beslut

Beträffande avstängning så skall enligt UCI:s regelverk den tidsbestämmas, vid andra förseelsen, till minst 8 år och upp till livstid. Disciplinnämden finner brottet så grovt att det skall medföra livsstids avstängning. Nämnden finner också att ett sådant straff väl stämmer överens med Svenska Cykelförbundets intentioner. Några förmildrande omständigheter har inte framkommit

Sidan publicerades: 17 november 2022