Antidoping Sveriges beslut gällande Rasmus Sjöberg

Sidan uppdaterades: 13 januari 2023

Namn: Rasmus Sjöberg
Förening: Ullareds Motorcykelklubb
Provtagningstillfälle: Tävling
Dopingförseelse: Förekomst av förbjuden substans enligt artikel 2.1 Idrottens Antidopingreglemente (IDR).
Förbjuden substans: Ritalinsyra (metabolit till metylfenidat) och dextroamfetamin

Bakgrund

Antidoping Sverige genomförde den 14 juli 2021, en dopingkontroll beträffande Rasmus Sjöberg vid en tävling i Varberg.

Efter analys av det urinprov som han lämnat vid kontrolltillfället meddelade Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, att provet innehöll ritalinsyra (metabolit till metylfenidat) och dextroamfetamin.

Beslut

Antidoping Sverige beslutar enligt artikel 2.1 IDR att, i enlighet med artikel 10.2.1.1 och artikel 10.8.1 IDR, stänga av Rasmus Sjöberg under tiden från och med 7 september 2021 till och med 6 september 2024 från deltagande i tävling eller annan aktivitet (annat än godkänt antidopingrehabiliteringsprogram) som godkänts eller organiserats av Riksidrottsförbundet eller specialidrottsförbund, förening eller IdrottsAB inom Riksidrottsförbundets medlemsorganisation.

Rasmus Sjöberg får under denna period inte heller delta i tävling godkänd eller organiserad av professionell liga eller annan internationell eller nationell evenemangsorganisation eller idrottsaktivitet, på elitnivå eller nationell nivå, som erhållit statligt bidrag

Sidan publicerades: 17 november 2022