RF-SISU Småland

Sidan uppdaterades: 22 augusti 2023

Innan årsmötet kommer en konferens med gästföreläsare att genomföras kl. 10:00 – 12:00, därefter lunch.

Plats:

Elit Park Hotel, (Teaterparken) i Växjö

Datum:

lördag 13 april 2024

Starttid:

Kl. 13.00

Sluttid:

Kl. 15.30

Sidan publicerades: 22 augusti 2023