RF-SISU Stockholm extrastämma

Sidan uppdaterades: 14 maj 2024

Agenda: Val av auktoriserad revisor

Plats:

Digitalt via Teams

Datum:

onsdag 5 juni 2024

Starttid:

Kl. 08.00

Sidan publicerades: 14 maj 2024