Logotyp

Riksidrottsforum

Riksidrottsforum, RIF, är mötesplatsen för förtroendevalda eller generalsekreterare i Riksidrottsförbundets eller SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund. På RIF diskuteras för idrotten viktiga gemensamma frågor och ärenden inför kommande stämmor.

Riksidrottsforum 8–10 november 2024

Riksidrottsforum (RIF) 2024 genomförs som ett fysiskt möte den 8–10 november i Norrköping. En nyhet är att vi kommer att starta redan på fredagen kl. 15.00. En formell inbjudan skickas ut via nyhetsbrev i september då också anmälan öppnar.

Programmet under RIF kommer att ägnas åt pågående RIM-uppdragen som till exempel:

  • Trygg Idrott
  • Strategi 2035
  • Ekonomiska stödsystemet

Denna sida uppdateras löpande.

Frågor om RIF

Kontakta projektledare Kristiina Sagbrant, kristiina.sagbrant@rfsisu.se, 08-699 62 10.