Logotyp

Riksidrottsforum

Riksidrottsforum, RIF, är mötesplatsen för förtroendevalda eller generalsekreterare i Riksidrottsförbundets eller SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund. På RIF diskuteras för idrotten viktiga gemensamma frågor och ärenden inför kommande stämmor.

Riksidrottsforum 9–10 november 2024

Riksidrottsforum (RIF) 2024 genomförs som ett fysiskt möte den 9–10 november i Norrköping. Information läggs upp löpande på denna sida.

Frågor om RIF

Kontakta projektledare Kristiina Sagbrant, kristiina.sagbrant@rfsisu.se, 08-699 62 10.