Om Riksidrottsforum

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Riksidrottsforum (RIF) är mötesplatsen för dig som är förtroendevald eller generalsekreterare i ett specialidrottsförbund (SF), Riksidrottsförbundet eller SISU Idrottsutbildarna.

Under RIF får vi möjlighet att föra viktiga samtal om idrottsrörelsens utveckling.

RIF har genom åren haft olika teman – alla med det gemensamma att det handlar om framtiden och om förutsättningarna för att fortsatt vara en framgångsrik idrottsrörelse.

Ett annat syfte med RIF är att stämma av hur vi ”ligger till” i förhållande till beslut som togs på föregående och inför kommande stämma under Riksidrottsmötet (RIM).

Sidan publicerades: 21 november 2022