Logotyp

Välkommen till Riksidrottsmötet

Vartannat år samlas Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund för att under sina respektive stämmor fatta beslut i för idrottsrörelsen viktiga frågor.

Riksidrottsmötet i korthet

Riksidrottsmötet (RIM) är ett gemensamt årsmöte för medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under mötet hålls organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen.

Nästa RIM äger rum den 26–28 maj på UKK, Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala.
Information om och inför RIM 2023 kommer att läggas upp löpande på denna sida.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta: Kristiina Sagbrant (projektledare), kristiina.sagbrant@rfsisu.se, 08-699 62 10 eller Elin Johansson (mötesansvarig), elin.johansson@rfsisu.se, 08-699 61 43.

Nyheter

20 jan 2023 15:37

Nomineringar inför Riksidrottsmötet

Tre kandidater är nominerade till ordförandepost i riksidrottsstyrelsen/förbundsstyrelsen. Nu är sammanställningen av samtliga nomineringar klar. Val sker vid Riksidrottsmötet, idrottsrörelsens årsmöte, som går av stapeln den 26–…