Inför RIM

Sidan uppdaterades: 16 januari 2023

På den här sidan får du information inför Riksidrottmötet (RIM) 2023. Sidan uppdateras löpande. Du kan också ta del av nyheter som är kopplade till RIM.

Information från valberedningen

Följande information har skickats ut till specialidrottsförbundens (SF)/medlemsorganisationernas (MO) ordförande. Avsändare Thomas Persson, Ordförande Riksidrottsförbundets (RF) och SISU:s valberedning.

Enligt stadgan ska valberedningen fråga alla nuvarande förtroendevalda om de kandiderar för omval kommande mandatperiod. Det har valberedningen gjort. Ta del av vad de förtroendevalda svarade (pdf)

Valberedningen kan konstatera att det kommer att behöva genomföras nyval, exempelvis ordförande i Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen. Det är naturligtvis inte självklart att de som önskar omval blir föreslagna av valberedningen eller valda av Riksidrottsmötet (RIM). Nu är det hög tid att fundera på vilka kandidater som ni medlemmar vill föreslå, som sedan prövas i valberedningsarbetet och som RIM beslutar om.

I en demokratisk folkrörelse utgår makten från medlemmarna så valberedningen uppmanar er i SF/MO att vara aktiva i valprocesserna.

Förslag om kandidater till RIM 2023 ska lämnas till valberedningen senast den 31 december 2022. Valberedningen får via formuläret tillgång till alla uppgifter om kandidaterna som behövs i valprocessen.

Tipsfunktionen öppnade 6 september och stänger strax innan Riksidrottsforum (RIF) i november. Den ger möjlighet för alla inom idrottsrörelsen att tipsa om möjliga kandidater. Valberedningen stämmer av inkomna tips med berörda SF/MO, så att ni kan avgöra om ni vill nominera något av tipsen.

Planering pågår för möjligheter att valberedningen träffar gruppen SF/MO-ordföranden fysiskt några gånger under hösten. Valberedningen får då möjlighet att prata direkt med alla berörda om valen i god tid före årsskiftet. Valberedningen kommer finnas till hands på RIF 11–13/11, på samlingen som SvFF bjudit in till 27/9, samt på RF:s Ordförandemöte 16–17/9. Valberedningen står till förfogande för möten där alla SF-ordföranden samlas, så hör gärna av er om ni avser att bjuda in till sådant möte.

Vid frågor och inspel kontakta valberedningens ordförande Thomas Persson, thopersson@gmail.com.

Sidan publicerades: 18 november 2022