Engagerade diskussioner under första dagen av Riksidrottsmötet

Riksidrottsmötet i Jönköping inleddes med många glada möten, återseende av goda idrottsvänner, engagerade diskussioner och argumentation inför olika beslut.

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Efter intensiva debatter under fredagen bordlades flera beslut till lördag för att samla ihop inkomna förslag. Några av de ärenden som därför kommer att beslutas under lördag är beslut om kriterier för medlemskap och ny version av Idrotten Vill, idrottsrörelsens idéprogram.

Här följer ett preliminärt program och urval av ärenden för lördag 25 maj:

Lördag 25 maj

08.30
Start fortsatt möte.
Förutom bordlagda ärenden kommer också ärende 10.9 Riksidrottsförbundets stödformer (pdf) Pdf, 298 kB. att beslutas under lördag.

12.30-14.00
Avbrott för lunch
Under eftermiddagspasset planeras ärende 10.17 behandlas: Övriga ändringar i RF stadgar och reglementen. (pdf) Pdf, 307 kB. (åtgärder som föreslås för att förstärka arbetet med en trygg idrott för alla)

Cirka 17.00
Dagens program slut

18.30
Idrottsmiddag och utdelning av förtjänsttecken

Här hittar du mer information om Riksidrottsmötet

Via twitter @RFidrotten och #rim19 (eller #RIM19?) får du uppdateringar om ärenden och beslut.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Pressansvarig Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
070-564 52 16

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 25 maj 2019