Ny regel – förbud att spela på egen serie eller tävling

För att skärpa arbetet mot matchfixing har det tidigare förbudet mot att spela på egen match skärpts till att även omfatta egen serie eller tävling.

Sidan uppdaterades: 21 november 2022

Riksidrottsmötet, som är idrottsrörelsens högsta beslutande organ, har beslutat att ändra matchfixingreglementet på så sätt att det numera inte bara är förbjudet att satsa pengar på den match eller tävling idrottaren, domaren eller ledaren själv är involverad i utanäven andra matcher och deltävlingar i samma serie som den enskilde deltar i.

- Matchfixing är ett av idrottens största hot och vi behöver göra allt vi kan för att få bort det. Det här beslutet ger armlängds avstånd till spel på serier och tävlingar som man har kopplingar till vilket annars kan vara en riskfaktor för idrottare att lockas till matchfixingsäger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Inom idrottsrörelsen finns ett starkt stöd sedan tidigare för det utökade förbudet. Många föreningar har exempelvis redan antagit egna riktlinjer av denna innebörd, och i internationella sammanhang är förbud mot vadhållning på annan match i samma tävling närmast att betrakta som en huvudregel.

- Idrottare vars prestationer är föremål för vadhållning måste förstå de faror som finns kopplade till detta. Den somspelar på sina egna matcher och tävlingar riskerar inte bara en lång avstängning utan det kan i förlängningen även leda till att man involveras i matchfixing. , säger Björn Eriksson.

Vid frågor kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 25 maj 2019