Fotograf: Sven Lindwall/Bildbyrån

Riksidrottsmötet invigt av Björn Eriksson och Jakob Forssmed

Socialminister Jakob Forssmed och ordförande Björn Eriksson har idag invigt Riksidrottsmötet (RIM) 2023 i Uppsala.

Sidan uppdaterades: 26 maj 2023

Riksidrottsmötet 2023 är öppnat. Det är nu Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas medlemsförbund fattar demokratiska beslut för idrottsrörelsens framtid. Mötet öppnades med anförande av Björn Eriksson och öppningstal av socialminister Jakob Forssmed.

Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas avgående ordförande Björn Eriksson inledde med att berätta om hur årsmötet är hjärtat i en demokratisk rörelse och att motioner och propositioner är själva livsnerven. En tillbakablick på en innehållsrik livsgärning både inom och utom idrottsrörelsen.

Ordförande för RF är det roligaste uppdraget jag har haft. Att få bullra och debattera med idrottsvänner och slåss för gemensamma mål men också ha meningsskiljaktigheter och saker att diskutera. Det är mina starkaste minnen från ordförandetiden.

Björn Erikssons tio råd
Björn Eriksson presenterade tio råd för framtiden, det handlade bland annat om att värna och stå upp för en självständig idrottsrörelsen, att inte tappa kopplingen till folkhälsan, att fortsätta arbetet med trygg idrott samt att inte tappa idrottsideologin och hålla ihop rörelsen.

Mitt viktigaste medskick är – håll ihop rörelsen. Vi måste förstå att laget kommer framför jaget. Det är lättare att säga och svårare att göra. Föreningen är själva basen för det vi gör, det får vi inte glömma bort.

Socialminister Jakob Forssmeds öppningstal
Socialminister Jakob Forssmed pratade i sitt öppningstal bland annat om idrottsrörelsens arbete med att komma tillbaka efter pandemin, ökad ohälsa bland barn och ungdomar, regeringens satsning på ett fritidskort och SISU Idrottsutbildarnas viktiga roll i att utbilda och utveckla idrottsrörelsen.

Idrotten erbjuder en tillhörighet och gemenskap som är någonting annat än det gängen kan erbjuda. Gemenskap men också identitet. Det börjar ofta i en förening någonstans i Sverige, med ledare och vuxna som är beredda att agera förebilder och ge en liten bit av sig själva.

Jakob Forssmed adresserade även bristen på idrottsytor och den situation som råder i omvärlden och IOK:s agerande i frågan om ryskt och belarusiskt deltagande i internationella tävlingar.

Under hela den här perioden har ni inom den svenska idrottsrörelsen agerat tydligt i frågan vilket är mycket bra och det säger någonting om vilka ni är.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 26 maj 2023