Elitidrotten ska stärkas

RF-stämman beslutade att fortsätta utveckla stödet till elitidrott genom samverkan mellan Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté och Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté inom ramarna för Elitidrott2030.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2023

− Den svenska idrottsrörelsen står enig i hur elitidrotten bäst ska utvecklas och det är oerhört glädjande. Det är tillsammans som vi verkligen kan göra skillnad. Ska svenska elitidrottare ha en chans i den alltmer hårdnande konkurrensen behöver vi gemensamt stärka förutsättningarna, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Till Riksidrottsmötet och SOK:s årsmöte tidigare i april inkom två motioner från medlemsförbunden på temat svensk internationell konkurrenskraft i framtiden. I båda fallen lyftes behov av samverkan kring stöd och insatser från de tre organisationerna gentemot medlemsförbunden, samt att svensk elitidrotts internationella konkurrenskraft blir en prioriterad fråga. I och med beslutet under RF-stämman har samma beslut fattats vid samtliga organisationers årsmöten.

Beslutet innebär fortsatt utveckling av Elitidrott2030 genom organisering av stöd till elitidrotten samt att styrelserna fått medlemmarnas uppdrag att analysera hur man genom satsningen kan intressera staten att bidra till en väsentlig resursförstärkning. Parallellt ska styrelserna också analysera hur nya, kommersiella rättigheter kan skapas, var organisation för sig och de tre organisationerna tillsammans.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Sidan publicerades: 27 maj 2023