Förstärkt arbete för ökat anslag

RF-stämman fattade idag beslut om att bifalla delar av en motion från Svenska Fotbollförbundet och Svenska Triathlonförbundet. Beslutet innebär att Riksidrottsstyrelsen tillsammans med specialidrottsförbund ska arbeta aktivt för att utöka anslaget till idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2023

Svenska Fotbollförbundet och Svenska Triathlonförbundet förslog i en motion till RIM att stämman skulle besluta om ett konkret, aktivt och skyndsamt intressepolitiskt påverkansarbete i syfte att öka anslagen till idrottsrörelsen.

Idag har RF-stämman fattat beslut om att bifalla de delar av motionen som handlar om att Riksidrottsstyrelsen, tillsammans med ett antal specialidrottsförbund, ska arbeta aktivt för att utöka anslaget till idrottsrörelsen samt att resultatet av arbetet ska delredovisas senast i maj 2024.

– En enad idrottsrörelse är av största vikt i det intressepolitiska arbetet. När vi arbetar tillsammans, drar nytta av varandras styrkor och talar med en enad röst har vi större chans till framgång. Att vi för en nära dialog och samarbetar i påverkansarbete på kommunal, regional och nationell nivå är avgörande, och jag välkomnar därför initiativet från de båda medlemsförbunden och att stämman nu också fattat beslut i linje med Riksidrottsstyrelsens förslag, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Idrottsrörelsen är en viktig och positiv kraft i samhället. Med 3,3 miljoner medlemmar i 19 000 ideella föreningar skapar idrottsrörelsen en rad positiva mervärden som spänner över många områden, allt ifrån att stärka individens egen hälsa till att öka besöksnäringen i en kommun eller att vara en motor för integration.

– Att skapa förändring och påverka är ett långsiktigt arbete som kräver ihärdighet och tålamod. Idrott har ett starkt egenvärde men idrottsrörelsen är också en viktig byggsten i samhället genom de mervärden som skapas. Det behöver speglas i det offentliga stödet till idrottsrörelsen. Stöd på kommunal, regional och nationell nivå krävs att nå målen i Strategi 2025 om ett livslångt idrottande i förening och för att kunna erbjuda en bred och inkluderade verksamhet, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 27 maj 2023