Trygg idrott engagerar – beslut om intensifierat arbete

Trygg idrott engagerar och under Riksidrottsmötet var det många ombud från olika medlemsförbund som begärde ordet. RF-stämman beslutade att tillsätta två utredningar och ta ett helhetsgrepp i frågan.

Sidan uppdaterades: 27 maj 2023

– Det går inte att ta miste på det stora engagemanget och jag är glad över den vilja som finns att skyndsamt komma framåt och göra verkstad av förslagen. Flera framsteg har skett i trygghetsarbetet, men vi behöver intensifiera insatserna ytterligare. Tillsammans inom idrottsrörelsen kan och vill vi göra mer. Vi kan inte lappa och laga när det gäller trygg idrott, här krävs att vi tar ett gemensamt ansvar med ett kraftfullt helhetsgrepp kring trygg idrott. De två utredningarna ser vi som vägen framåt för att skapa en trygg idrott och jag är glad att rörelsen så tydligt också ser vikten av det fortsatta arbete, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Svenska Konståkningsförbundet, Svenska Ishockeyförbundet, Svenska Ridsportförbundet, Svenska Cheerleadingförbundet, Svenska Fotbollförbundet, Svenska Golfförbundet och Eksätra Ryttarsällskap hade till stämman motionerat om trygg idrott. Det handlade exempelvis om förebyggande arbete, bestraffningsärenden och förslag på stadgeändringar.

– Vid förra årsmötet var det ett stort fokus på ekonomi och fördelning av ekonomiskt stöd. I år är det istället ett stort engagemang kring värdegrundsfrågor och jag ser det som en spegling av att idrottsrörelsen arbetar med dessa frågor i hög grad men vill ännu mer. Det här är viktiga och svåra frågor och det är hela idrottsrörelsens ansvar. Missförhållanden och otrygghet måste vi fortsätta ta på största allvar och vi bär alla ett ansvar att våga agera när någonting inte står rätt till. Inget barn ska fara illa inom idrottsrörelsen, säger Björn Eriksson.

Sedan ett antal år tillbaka pågår ett aktivt arbete inom idrottsrörelsen med frågor kopplade till trygg idrott. Under det senaste året har exempelvis ett utvecklingsarbete av idrottsombudsmannafunktionen och visselblåsartjänsten inletts, nya riktlinjer för barn och ungdomsidrott har tagits fram, nätverksträffar för specialidrottsförbund har anordnats för att stärka det proaktiva arbetet och inom SISU Idrottsutbildarna har arbetet med att skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar fortsatt och antalet värdegrundsutbildningar ökat.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 27 maj 2023