Hem / Ramprogram

Ramprogram Riksidrottsmötet 2021

Fredag 28 maj

11.00 –

13.00 – 14.00

 

Teknisk support av mötet öppnas

Inledningsprogram och hälsningsanförande

Öppning

ca 14.00 –

Öppning av riksidrottsmötet, förhandlingarna börjar

RF/SISU-stämmor

14.30 – 17.00

Förhandlingar

17.00 – 18.30

Ajournering för middag

18.30 – ca 21.00

Förhandlingarna fortsätter

ca 21.00

Mötet ajourneras

 

Lördag 29 maj

08.30 – 12.00

Förhandlingar

12.00 – 13.30

Ajournering för lunch

13.30 – 17.00 (ca)

Förhandlingarna fortsätter

17.00

Mötet ajourneras

 

Söndag 30 maj

08.30 – 12.00

Förhandlingar fortsätter

12.00 – 13.30

Ajournering för lunch

13.30 – 17.00

 

Förhandlingarna fortsätter

Avslutning av Riksidrottsmötet

Med reservation för eventuella ändringar