Hem / Anmälan

Anmälan

Du som vill följa mötet digitalt anmäler dig här nedan. Anmälan är öppen även under pågående RIM.

Anmäl dig till RIM här

Har ditt förbund missat att anmäla ett ombud? Kontakta Sofia Svegander, This is a mailto link.

Nedanstående kategorier har möjlighet att delta vid Riksidrottsmötet 2021:  

Ombud 

Med ombud menas enbart det antal ombud som respektive förbund har rätt till enligt röstlängderna för respektive stämma. Både RF-stämman och SISU-stämman består av ombud för identiska medlemsorganisationer (70 SF), med samma antal ombud på båda stämmorna, med tillägg för att SISU har ytterligare medlemsorganisationer.

Det förutsätts att SF utser samma ombud på båda stämmorna. 

Obs! Eventuella ersättare som ska närvara på mötet anmäler sig under kategorin Ersättare. Även talesperson för sökande förbund anmäler sig under kategorin Ersättare.

Åhörare

Som åhörare är du välkommen att följa mötet via en livestream på en digital plattform. För att komma åt sändningen, kunna besöka de digitala utställningarna och få tillgång till andra digitala kringarrangemang behöver du göra en enkel anmälan här.

Media 

Representanter från media anmäler sitt deltagande till vår press- och mediaansvarig, This is a mailto link 

RS/FS och övriga

Deltagare för RS, FS, valberedning samt övriga RF-organ. Deltagare från RF-SISU distrikt anmäler sig som åhörare. 

RIM-personal

Särskild länk för för dig som ska arbeta under RIM skickas ut till berörda.