Downhill Mountainbike

Samverkan med Skanska

Sidan uppdaterades: 25 januari 2023

Sedan 1990-talet är Sveriges idrottsanläggningar oförändrade i antal medan befolkningen ökat med närmare en och en halv miljon. Städer förtätas och idrotten trängs åt sidan. Riksidrottsförbundet och Skanska vill tillsammans ändra den utvecklingen genom ett nytt koncept.

Runt om i landet pågår byggprojekt som genererar överskottsmassor. Istället för att transportera massorna till en deponistation har Skanska och Riksidrottsförbundet utvecklat ett koncept för att återanvända dem till att bygga motocrossbanor, cykelbanor, kuperade längdspår, skjutvallar och andra anläggningar för breddidrott.

Genom att använda massor förlängs livscykeln på materialet och tunga miljöpåverkande transporter tas bort, samtidigt som barn och ungdomar ges bättre möjligheter att röra på sig.

Stockkumla skyttebana var först ut i detta samarbete. I projektet har fyllnadsmassor placerats ut som jämnar ut utrymmen mellan skjutvall och skjutplats samt att bullervallar och skyddsvallar förstärks.

Vill du veta mer om konceptet och vilka möjligheter som finns för just din förening eller kommun är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer:

Emma Viklund, affärsutvecklare, Skanska
Telefon: 010-448 90 31
E-post: emma.viklund@skanska.se

Jonnie Nordensky, projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet
Telefon: 08-699 62 14
E-post: jonnie.nordensky@rfsisu.se

Sidan publicerades: 17 oktober 2022