Hem / RF arbetar med / Idrottsrörelsens antidopingarbete

Idrottsrörelsens antidopingarbete

Den 1 januari 2021 trädde den senaste versionen av världsantidopingkoden i kraft. Samtidigt började Antidoping Sverige AB (ADSE) sitt uppdrag som nationell antidopingorganisation för Sverige. Det innebär att idrottsrörelsens antidopingarbete nu är ett delat ansvar mellan RF och ADSE. Som alltid i antidopingsammanhang vilar ett tungt ansvar på individen.

RF:s ansvar i antidopingarbetet

RF har skrivit under världsantidopingkoden och har därmed ansvar att följa det globala dopingregelverket.

RF har också ansvar att

RF-stämman beslutar om svenska antidopingregler genom Idrottens antidopingreglemente samt i RF:s stadgar. Riksidrottsstyrelsen beslutar om svenska versioner av vissa internationella standarder, varav Sveriges föreskrifter för nationell antidopingverksamhet är en. Motsvarande regelverk beslutas av Antidoping Sveriges (se nedan) bolagstämma respektive styrelse. Mer om nationella regler för antidoping

Individens ansvar

Alla som deltar i verksamhet i idrottsförening eller specialidrottsförbund omfattas av Riksidrottsförbundets stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare och ledare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna.

Antidoping Sverige

Efter beslut på en extra RF-stämma i december 2020 har RF inte längre rollen som nationell antidopingorganisation. Istället har en från RF och staten helt fristående organisation skapats med uppdrag att leda, samordna och utveckla det nationella antidopingarbetet. RF har ett samverkansavtal med den nya nationella antidopingorganisationen, Antidoping Sverige AB, för att kunna skapa mesta möjliga nytta för idrotten. För att verka för antidopingverksamhetens oberoende har Antidopingstiftelsen bildats, som är ensam ägare av Antidoping Sverige AB.

Mer om Antidoping Sverige och det svenska antidopingarbetet