Hem / Statistik och forskning

Statistik och forskning

Riksidrottsförbundets forsknings- och utvecklingsverksamheten (FoU) har till uppgift att bidra till idrottslig utveckling och kloka beslut genom att leverera underlag som ger en kunskapsbild av en viss fråga eller ett visst område. 

RF samlar årligen in statistik från specialidrottsförbunden (SF) och hämtar uppgifter från andra källor. Dessa ligger bland annat till grund för fördelning av medel. 

I samarbete med olika undersökningsföretag genomför också RF årliga statistiska undersökningar såsom svenska folkets relation till idrott och motion, samt en kartläggning av kommunernas stöd till idrotten.  

Till forskningsrapporterna

Till statistikrapporterna