Hem / Statistik och forskning / Forskning / Forskningsrapporter

Forskningsrapporter

Här har vi samlat samtliga forskningsrapporter sorterade per ämnesområde, ange kategori och tryck på VÄLJ.


Titel Uppladdad Filtyp Storlek
FOU 2021_2 En fördjupningsstudie av elevenkäten Specialidrott 2021-11-16 pdf 2 MB
FOU 2021_3 Folkbildning i särklass 2021-08-10 pdf 1 MB
FOU 2021_1 Införande av könskvotering i specialidrottsförbunden 2021-05-21 pdf 1 MB
FOU 2020_4 Jämställd idrott 2025 2021-03-02 pdf 1 MB
FOU 2020_3 Från policy till praktik - mot sexuella övergrepp inom idrotten 2021-01-27 pdf 1 MB
FOU 2020_2 Hållbart ledarskap 2020-10-22 pdf 1 MB
FOU2020_1 Jämställdhet är en självklarhet 2020-03-06 pdf 1 MB
FOU2017-1 Idrottens samhällsnytta Jämställdhet en förutsättning för idrottens samhällsnytta 2020-02-28 pdf 998 KB
FOU2019_3 Nyanlända barn och ungdomar om föreningsidrotten 2019-08-27 pdf 1 MB
FOU2013-3 På väg mot att bli vinnare i långa loppet 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Anlaggningar och andra miljoer for idrott_nar hur och varfor ar de samhallsnyttiga 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens for larande 2019-08-16 pdf 964 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Foreningsidrott och ungas psykosociala halsoutveckling 2019-08-16 pdf 956 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Halsoekonomiska aspekter pa idrott 2019-08-16 pdf 1009 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott – en viktig faktor for fysisk och psykisk halsa 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott och funktionsnedsattning_i spanningsfaltet mellan stabilitet och samhallsomvandling 2019-08-16 pdf 965 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott och social utveckling 2019-08-16 pdf 980 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrottsevenemangs samhallsnytta 2019-08-16 pdf 936 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrottsrorelsen och samhallsnyttan_fokus pa etnisk mangfald och integration 2019-08-16 pdf 998 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Jamstalldhet en forutsattning for idrottens samhallsnytta 2019-08-16 pdf 998 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Tavlingsidrott och folkhalsa_en anomali eller en naturlig kombination 2019-08-16 pdf 970 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Underhallningsidrottens potentiella samhallsnytta 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2014_5 Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten 2019-06-26 pdf 8 MB
Ungdomar och drive-in-idrott-en utvärdering av organiseradspontanidrott 2009-2011 2019-06-26 pdf 3 MB
Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 2011 2019-06-26 pdf 314 KB
FOU2005_6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor 2019-06-26 pdf 739 KB
Andelen aktiva kvinnor 1994-20122 2019-06-25 pdf 15 KB
Styrelsesammansättning i SF 2012 2019-06-25 pdf 27 KB
FOU2007_4 Frivilligt arbete inom idrotten 2019-06-25 pdf 485 KB
FOU2007_3 Det sociala ledarskapet 2019-06-25 pdf 485 KB
FOU2016_3 Ideellt arbete inom idrottsrörelsen 2019-06-25 pdf 2 MB
FOU2013_2 Unga i och om framtidens idrottsorganisering 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2016_1 Skilda världar - unga i och om framtidens föreningsidrott 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2006_9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området avseende på svensk elitidrott 2019-06-25 pdf 533 KB
FOU2011_2 Att finna och utveckla talang 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2014_3 Vägen från landslaget - om elitidrott, karrriär och avslutning 2019-06-25 pdf 1015 KB
FOU2007_5 Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skola i Örebro län 2019-06-25 pdf 4 MB
FOU2011_4 Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten 2019-06-25 pdf 633 KB
Utvärdering av ämnet specialidrott 2009 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2002_4 Barn och innebandy 2019-06-25 pdf 206 KB
FOU2019_2 Pengaspel inom herridrott på elitnivå 2019-06-12 pdf 1 MB
FOU2019_1 Jämställdhet bland idrottens ledare 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_1 Män och kvinnor inom idrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_2 Varför idrottare dopar sig 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_3 Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreningar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2017_1-Idrottens samhällsnytta 2019-04-08 pdf 4 MB
FOU2017_2 Vem bestämmer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_1 Skilda världar - ung i och om framtidens föreningsidrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_2 Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_3 Ideellt arbete inom idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_4 Gör idrotten som Idrotten vill 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_5 Anpassningar av idrott till barn 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_6 Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_7 Kom in i matchen 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2015_1 Vägarna till landslaget - om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2015_2 Idrotten i den fysiska planeringen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2014_1 Alkohol och idrott - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2014_2 Förtroendevalda i stormens öga 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2014_4 Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden 2019-04-08 pdf 4 MB
FOU2013 Framtidens idrottsförening - slutrapport 2019-04-08 pdf 1012 KB
FOU2013_1 Hbtq och idrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2012_1 Den framgångsrika idrottsföreningen 2019-04-08 pdf 759 KB
FOU2012_2 Idrott, föreningar, sociala media och kommunikation 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2012_5 Kunskapsöversikt_ Sexuella övergrepp 2019-04-08 pdf 957 KB
FOU2011_1 Idrottsledarna och barnkonventionen 2019-04-08 pdf 528 KB
FOU2011_1 Utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete 2005-2010 2019-04-08 pdf 698 KB
FOU2011_2 Att finna och att utveckla talang 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2011_2 Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott 2019-04-08 pdf 550 KB
FOU2011_5 Rörelser i staden 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2011_6 Dörrarna öppnade för mera 2019-04-08 pdf 797 KB
FOU2011_7 Utom tävlan 2019-04-08 pdf 529 KB
FOU2011_8 Stödjande miljöer för unga ledare - vilka är de och för vem 2019-04-08 pdf 522 KB
FOU2011_9 Bilder av idrott - idrotten som arena för mellanmänskliga möten och integration 2019-04-08 pdf 925 KB
FOU2011_10 Fysisk självkänsla hos inaktiva flickor i gymnasiet 2019-04-08 pdf 797 KB
FOU2010 Idrott och integration 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2010_1 Användning av idrottsanläggningar 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2010_4 Etnisk mångfald inom svensk elitidrott 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009 Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning 2009 2019-04-08 pdf 437 KB
FOU2009 Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom_fakta och argument 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009_1 Kunskapsöversikt_Styrketräning för barn och ungdom 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009_2 Kunskapsöversikt_ Kost- och näringslära inom idrotten 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2009_3 Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen - ett sponsorperspektiv 2019-04-08 pdf 949 KB
FOU2009_4 Valuta för pengarna 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2009_5 Ämnet specialidrott i gymnasieskolan 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009_6 Vilka är idrottens valda makthavare 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2008_1 Doping- och antidopingforskning 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_2 Idrottens anläggningar 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2008_3 Idrottens roll i samhället II 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_5 Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_7 Äldre - en resurs för idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_8 Möjliga tekniklösningar för LOK-stöd, SISU-verksamhet och antidoping 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2007_11 Eliten e liten - men växer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_11 Från projekt till modell 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_12 Som hand i handsken - en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_19 Idrottsledare som dörröppnare 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_6 Analys av träningstider inm föreningsidrotten 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_6 Idrottsrörelsens samverkan med skolan inom ramen för Handslaget 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_7 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_9 Näridrott i skolmiljö, etapp 2 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_9 Näridrottsplatser och spontanidrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_10 Doping_Personlighet, motiv och moral i idrotten 2019-04-08 pdf 593 KB
FOU2007_10 Idrottens samverkan med skolan i Hallands län, en utvärdering av Hallandsmodellen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_4 Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_5 Varumärkets betydelse inom idrotten 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2007_1 Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_1 Handslagets speciella insatser 2019-04-08 pdf 433 KB
FOU2007_1 Idrotten vill - en utvärderig av barn- och ungdomsidrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_2 Arenors lokalisering, betydelse och användning 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2007_2 Funktionshindrade och idrott 2019-04-08 pdf 469 KB
FOU2007_2 Sexualiseringen av idrottens offentliga rum 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_1 Lärande och erfarenheters värde 2019-04-08 pdf 717 KB
FOU2006_2 Regler och tävlingssystem - i barn- och tidig ungdomsidrott 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2006_3 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_4 Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_5 Kvinnor och män inom idrotten 2005 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_6 Utvärdering av den idrottspsykologiska profilen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_7 Vägen till elittränarskap 2019-04-08 pdf 590 KB
FOU2006_8 Näridrott i skolmiljö 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området 2019-04-08 pdf 533 KB
FOU2005_1 Doping- och antidopingforskning 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2005_3 Idrottens föreningar 2019-04-08 pdf 557 KB
FOU2005_4 Toppningsstudien 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2005_5 Idrottens sociala betydelse 2019-04-08 pdf 455 KB
FOU2005_6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor 2019-04-08 pdf 739 KB
FOU2005_7 Inkilning inom idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 564 KB
FOU2004_1 Ätstörningar - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 640 KB
FOU2004_2 Kostnader för barns idrottande 2019-04-08 pdf 336 KB
FOU2004_3 Varför lämnar ungdomar idrotten 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2004_4 IT-användning inom idrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_5 Svenskarnas idrottsvanor 2003 2019-04-08 pdf 648 KB
FOU2004_6 Idrotten i den ideella sektorn - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 933 KB
FOU2004_7 Den goda barnidrotten _ föräldrar om barns idrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_8 Föräldrarengagemang i barns idrottsföreningar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2002_1 Idrott och integration - en statistisk undersökning 2019-04-08 pdf 323 KB
FOU2002_2 Idrott och integration - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 756 KB
FOU2003_1 Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 763 KB
FOU2003_2 Man vill ju inte att föreningen ska dö 2019-04-08 pdf 37 KB
FOU2003_3 Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen 2019-04-08 pdf 744 KB
FOU2003_4 Möjligheten till motion och fysisk aktivitet - lika för alla 2019-04-08 pdf 1 MB