Landslagsstöd

Sidan uppdaterades: 26 juni 2023

Syfte med Landslagsstödet är att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i SF:s landslagsverksamhet.

Målsättningen med landslagsstödet är att svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt, specifikt mot de mål som är formulerade för elitidrotten. Enligt dessa ska Sverige placera sig

 • Topp 5 som vinterolympisk nation.
 • Topp 20 som sommarolympisk nation.
 • Topp 20 som Paralympisk nation, sommar och vinter.
 • Topp 10 på den globala rankingen, Greatest Sporting Nation.

Kriterier för Landslagsstöd 2024 och 2025

Stödet består av två delar: Landslagsstöd och Landslagsstöd X.

Landslagsstödet baseras på tre olika områden:

 • Resultat för aktuella landslag.
 • Den konkurrens som aktuella landslag tävlar i.
 • SF:s kostnader för aktuella landslag.

Landslagsstöd X baseras på en samlad bedömning av SF:s Utvecklingsplan, mot världstoppen och medaljer, idrottens förutsättningar samt elitdialoger med RF, Sveriges Olympiska kommitté och Sveriges Paralympiska kommitté. Bedömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet med representation från RF, SOK och SPK. Följande områden ligger till grund för bedömningen:

 • idrottslig förankring
 • vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder
 • organisationens och ledningens kompetens och resurser för utvecklingsplanens genomförande
 • förutsättningar för utvecklingsplanens genomförande.

Respektive område innehåller ytterligare kriterier och poängsätts.

Ridrottsstyrelsen (RS) beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för hela verksamhetsstödet till SF:s elitidrott för de kommande två åren. För 2024 och 2025 beslutar RS preliminärt om den totala summan att fördelas till Landslagsstöd och Landslagsstöd X i oktober 2023.

För idrotter inom SF som inte är olympiska, paralympiska eller ingår i Greatest Sporting Nation kan SF ansöka om inkludering i Verksamhetsstödet SF Elitidrott efter särskild prövning. För detta används mallen på nedan länk. Ansökan mailas till liselotte.ohlson@rfsisu.se.

Kriterier för Landslagsstöd 2022 och 2023

För 2022 och 2023 bygger delar av fördelat stöd på resultat gjorda innan 2020 och 2021 som påverkats av pandemin och uppskjutna tävlingar.

Stödet består av två delar: Landslagsstöd och Landslagsstöd X.

Landslagsstödet baseras på tre olika områden:

 • Resultat för aktuella landslag.
 • Den konkurrens som aktuella landslag tävlar i.
 • SF:s kostnader för aktuella landslag.

Landslagsstöd X baseras på genomförda elitdialoger där SF har möjlighet att presentera sin elitutvecklingsplan – Utvecklingsplan, mot världstoppen och medaljer. Bedömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet med representation från RF, SOK och SPK. Följande områden ligger till grund för bedömningen:

 • idrottslig förankring,
 • vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder,
 • organisationens och ledningens kompetens och resurser för Utvecklingsplanens genomförande, och
 • förutsättningar för Utvecklingsplanens genomförande.

Respektive område innehåller ytterligare kriterier och poängsätts.

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för hela verksamhetsstödet till SF:s elitidrott för de kommande två åren. För 2022 och 2023 fördelades ett Landslagsstöd på ca 54 miljoner kronor och ca 36 miljoner fördelades i Landslagsstöd X.

Riktlinjer för Landslagsstöd (pdf) Pdf, 151 kB.

Sidan publicerades: 7 november 2022