En öppen kassalåda med svenska sedlar och mynt i olika valörer samt en kvittorulle inne i lådan

Idrottens redovisning

Sidan uppdaterades: 14 december 2023

Ideella föreningar måste följa bokföringslagen. För att underlätta för föreningar i deras redovisningsarbete har Riksidrottsförbundet (RF) tagit fram stödmaterial i form av Idrottens Redovisning och Idrottens BAS-kontoplan.

Idrottens Redovisning innehåller information och rådgivning kring bokföringslagen samt förslag till uppställning av förenklat årsbokslut K1, årsbokslut K2, årsredovisning K2 och årsredovisning K3.

Idrottens BAS-kontoplan är framtagen för att underlätta idrottsföreningarnas dagliga arbete med bokföring

Bokföring

Bokföringslagen (BFL) ställer krav på hur bokföringen ska hanteras i ideella föreningar. När lagstiftningen beskriver att föreningen är bokföringsskyldig innebär det att föreningens styrelse är skyldig att se till och att föreningen följer gällande lagstiftning.

Bokslut

Bokföringsnämnden (BFN) har genom ett antal allmänna råd (BFNAR) reglerat vilka föreningar som enligt bokföringslagen ska upprätta årsbokslut och vilka som ska upprätta årsredovisning. Mindre föreningar kan upprätta förenklat årsbokslut K1 (BFNAR 2010:1) medan större föreningar kan upprätta årsbokslut K2 (BFNAR 2017:3), årsredovisning K2 (BFNAR 2016:1) eller årsredovising K3 (BFNAR 2012:1).

Efter att årsbokslut K2 fastställes måste alla föreningar välja vilket bokslut som ska upprättas, alla tidigare möjligheter försvann. Ett antal allmänna råd upphörde i samband med detta och infördes istället i K-regelverken.

Kommande ändringar

17 februari 2023 beslutade bokföringsnämnden om remiss om förslag till ändringar i K2 och K3 årsredovisningar. Remissynpunkter skulle lämnas senast 2 oktober 2023. RF lämnade sina svar 27 september. Enligt förslaget skall kommande ändringar gälla från 1 januari 2025.

BAS-kontoplanen är under översyn och även här förväntas ändringar från 1 januari 2025. Ändringar i K-regelverken kan även medföra vissa ändringar i kontoplanen.

Sidan publicerades: 31 oktober 2022

Frågor om bokföring, redovisning och revision.