Hem / Bidrag och stöd / Dokumentbank

Dokumentbank

I dokumentbanken lagrar vi RF:s stadgar, forskningsrapporter, policydokument och annat som du enkelt laddar hem genom att välja kategori och dokument nedan.

Du kan också beställa tryckt material via This is a mailto link.

Antidopingreglementet hittar du här.

 


Titel Uppladdad Filtyp Storlek
Version Rapport RF kommunundersökning 2016 med säkra frågor 2018-12-10 pptx 1 MB
Verksamhetsinriktning 2020-21 2019-06-14 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2018-19 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2016-17 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsinriktning 2014-15 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2012-13 2018-12-10 pdf 778 KB
Verksamhetsinriktning 2010-11 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2008-09 2018-12-10 pdf 281 KB
Verksamhetsberättelse 2019 2020-05-05 pdf 5 MB
Verksamhetsberättelse 2018 2019-04-02 pdf 8 MB
Verksamhetsberättelse 2017 2018-12-10 pdf 8 MB
Verksamhetsberättelse 2016 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2015 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsberättelse 2014 2018-12-10 PDF 3 MB
Verksamhetsberättelse 2013 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2012 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsberättelse 2011 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsberättelse 2010 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2009 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2008 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2007 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2006 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2005 2018-12-10 pdf 5 MB
Verksamhetsberättelse 2004 2018-12-10 pdf 4 MB
Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom - fakta och argument 2018-12-10 pdf 2 MB
Utvärdering av ämnet specialidrott 2009 2019-06-25 pdf 1 MB
Ungdomar och drive-in-idrott-en utvärdering av organiseradspontanidrott 2009-2011 2019-06-26 pdf 3 MB
Trafiksakra_idrotten 2018-12-10 pdf 1 MB
Trafikpolicy 2018-12-10 pdf 253 KB
Säker mat i idrottsrörelsen 2018-12-10 PDF 4 MB
Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 2011 2019-06-26 pdf 314 KB
Svensk idrotts internationella agerande 2018-12-10 pdf 712 KB
Svensk idrott – världens bästa 2020-01-27 pdf 4 MB
Swedish sport - international policy 2018-12-10 pdf 712 KB
Sweden - a sporting nation 2019-06-02 Sweden - a sporting nation 1022 KB
Sweden - a sporting nation 2019-06-02 pptx 2 MB
Styrelsesammansättning i SF 2012 2019-06-25 pdf 27 KB
Studiematerial om idrottsengelska 2018-12-10 pdf 338 KB
Streck för miljoner - en utredning av LOK-stödet 2019-04-08 pdf 731 KB
Strategisk plan 2018-21 2018-12-10 pdf 6 MB
Strategi 2025 baspresentation 2020-01-27 pptx 22 MB
Stadgemall för idrottsföreningar version 2018-08-22 2018-12-10 docx 44 KB
Stadgemall för idrottsföreningar version 2018-08-22 2018-12-10 pdf 254 KB
Sportis - Idrottsskola med barn i centrum 2018-12-10 pdf 1 MB
Sport in Sweden (a presentation of sport in Sweden 2018-12-10 pdf 3 MB
Spontanitet och samspel - idrottsföreningars arbete med integration.pdf 2019-08-27 pdf 887 KB
Skapa trygga idrottsmiljöer 2018-12-10 pdf 4 MB
Samordning av RF-SISU distriktens verksamhet under coronapandemin 2020-09-24 pdf 41 KB
Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter 2018-12-10 pdf 256 KB
RFs stadgar 2021-01-01 2020-12-29 pdf 349 KB
RFs remissvar Förslag till lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19 2020-12-23 pdf 66 KB
RFs remissvar Föreskrifter om ändring av Folkhälsomyndighetens föreskrifter 2020-12-07 pdf 83 KB
RFs Remissvar Förbud allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare 2020-11-19 pdf 40 KB
RFs remissvar Barnkonventionen blir svensk lag S2016_01918_FST 2018-12-10 pdf 234 KB
RFs Kommunundersökning 2020 rapport 2020-06-23 pdf 309 KB
RFs kommunundersökning 2020 kommunkort 2020-06-23 xlsx 870 KB
RFs kommunundersökning 2019 rapport 2019-09-12 pdf 439 KB
RFs kommunundersökning 2019 kommunkort 2019-09-12 xlsx 925 KB
RFs kommunundersökning 2018 rapport 2019-09-10 pdf 573 KB
RF:s remissvar SOU 2016-13 Palett för ett stärkt civilsamhälle 2018-12-10 pdf 290 KB
RF scenarioplanering corona 2021-2022 2021-01-18 pdf 390 KB
RF riktlinjer hot och våld 2020-03-04 pdf 302 KB
RF Remissvar PM skattebefrielse rättigheter Fi 2016 04212 SI 2018-12-10 docx 54 KB
RF Remissvar Ny resegarantilag Fi 2016 04295 KO 2018-12-10 docx 54 KB
RF Remissvar Ny paketreselag Ju2016 06139 L2 2018-12-10 pdf 42 KB
RF remissvar EUkom förslag om tidsomställningar 2018-12-10 docx 96 KB
RF Remissvar En omreglerad spelmarknad 2018-12-10 pdf 756 KB
RF Nationell strategi Idrott och kriminalitet 2020-03-04 pdf 600 KB
RF Kommunundersökning 2018 - kommunkort 2018-12-10 RF Kommunundersökning 2018 - kommunkort 947 KB
RF kommunundersökning 2017 - Kommunkort 2018-12-10 xlsx 284 KB
RF kommunundersökning 2017 2018-12-10 pdf 722 KB
RF Internationell strategi 2018-2025 2019-06-02 pdf 1 MB
Remissvar Ändringar i det tillfälliga förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar 2020-08-27 pdf 48 KB
Remissvar Tekniska föreskrifter Lotteriinspektionen 20171027 2018-12-10 docx 107 KB
Remissvar Så stärker vi den personliga integriteten 171110 2018-12-10 pdf 722 KB
Remissvar Spelinspektionens föreskrifter på viss vadhållning 2020-02-14 pdf 231 KB
Remissvar Regional indelning tre nya län SOU 2016 48 20161003 2018-12-10 pdf 240 KB
Remissvar på Mprt rapport om evenmangslistan 20160905 2018-12-10 pdf 290 KB
Remissvar Nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och terrorism 2018-12-10 pdf 657 KB
Remissvar Ny dataskyddslag 170830 2018-12-10 pdf 963 KB
Remissvar Förslag till föreskrifter vid en licensmarknad 20171213 2018-12-10 pdf 702 KB
Remissvar En svensk flygskatt 20170301 2018-12-10 pdf 159 KB
Remissvar En snabbare lagföring Ds 2017 36 2018-12-10 pdf 660 KB
Remissvar - Stockholms stads utredning om möjligheten att arrangera vinter OS och Paralympics 2026 2018-12-10 pdf 707 KB
Remissvar - En ny kamerabevakningslag 2018-12-10 pdf 50 KB
Reglemente för idrottens skiljenämnd 2019-12-20 pdf 147 KB
Rapport Setterwalls 2019-09-04 pdf 46 KB
Protokoll extra RF-stämma 2020-12-22 2021-01-12 pdf 2 MB
Policy_Samverkan_spelbolag 2018-12-10 pdf 846 KB
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier 2018-12-10 pdf 537 KB
Policy mot sexuella övergrepp inom idrotten 2018-12-10 pdf 427 KB
Policy mot diskriminering 2019-07-02 pdf 243 KB
Policy Matchfixing 2018-12-10 pdf 908 KB
Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning bilaga 2018-12-10 pdf 932 KB
Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning 2018-12-10 pdf 1 MB
Omvärldsspaning utskriftsversion 2020-01-27 pdf 2 MB
Omvärldsspaning 2020-01-27 pptx 45 MB
Mänskliga rättigheter - en handbok för svensk idrott 2019-06-02 pdf 1 MB
Kostpolicy 2018-12-10 pdf 4 MB
kommunundersökningen fördelat på kommuntyp 2018-12-10 xlsx 175 KB
Kommunundersökning 2012 - sammanfattning och länsjämförelser 2018-12-10 pdf 657 KB
Kommunundersökning 2012 2018-12-10 xlsx 265 KB
Kommunundersökning 2011 - sammanfattning och länsjämförelser 2018-12-10 pdf 471 KB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport Å - Ö 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport V-Y 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport T-U 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport s 2018-12-10 zip 7 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport N-R 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport L 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport K-M 2018-12-10 zip 7 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport H-J 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport D-G 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport A-C 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2010 - sammanfattning och länsjämförelser 2018-12-10 pdf 616 KB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport Å - Ö 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport V - Y 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport T - U 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport St - Sö 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport Sa - So 2018-12-10 zip 3 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport O - R 2018-12-10 zip 3 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport M - N 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport L 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport K 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport H - J 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport D - G 2018-12-10 zip 7 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport A - C 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunlista policy och plan 2018-12-10 pdf 284 KB
Kommunernas stöd till idrotten 2019-04-08 pdf 668 KB
Kartläggning SF 2020-04-15 pdf 110 KB
intressepolitiskt-program 2019-06-01 pdf 11 MB
Internationella riktlinjer för svensk idrott 2020-09-14 pdf 184 KB
international-guidelines-for-sports-in-sweden 2019-06-02 pdf 103 KB
international-guidelines-for-sports-in-sweden 2019-06-02 pdf 103 KB
Integritetspolicy för behandling av personuppgifter 2018-12-10 pdf 246 KB
Idrotts-Sverige 2018-12-10 pdf 2 MB
Idrottsrörelsens uppförandekod 2019-07-01 pdf 308 KB
idrottsrapporten2018 2019-08-28 pdf 9 MB
Idrottsrapporten 2020 2020-11-10 pdf 10 MB
Idrottens samhällsnytta kortversion 2019-09-04 pdf 1 MB
Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet (2019) 2019-10-03 pdf 55 KB
Idrottens och besöksnäringens strategi 2020-04-01 pdf 2 MB
Idrotten Vill – Idrottsrörelsens idéprogram 2019-12-04 pdf 1 MB
Idrott för nyanlända 2015-2018 2019-11-27 pdf 6 MB
Idrott - en bra start i livet 2019-04-08 pdf 6 MB
human-rights--a-handbook-for-sports 2019-06-02 pptx 4 MB
Handbook Human Rights Swedish Sports Confederation 2019-06-02 pdf 1 MB
Handbook Human Rights Swedish Sports Confederation 2019-06-02 pdf 1 MB
Guide barnkonventionen 2019-10-25 pdf 540 KB
Föreskrifter Stöd till anläggningar- och idrottsmiljöer 2019-05-20 pdf 364 KB
Föreningsägda bolag 2019-08-23 pdf 363 KB
Följ Projekt Storstad 2019-08-27 pdf 2 MB
Framställan om inreseförbudet 2020-09-14 pdf 216 KB
Frageformular hjartkontroll 2018-12-10 pdf 847 KB
FOU2020_1 Jämställdhet är en självklarhet 2020-03-06 pdf 1 MB
FOU2019_3 Nyanlända barn och ungdomar om föreningsidrotten 2019-08-27 pdf 1 MB
FOU2019_2 Pengaspel inom herridrott på elitnivå 2019-06-12 pdf 1 MB
FOU2019_1 Jämställdhet bland idrottens ledare 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_3 Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreningar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_2 Varför idrottare dopar sig 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_1 Män och kvinnor inom idrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Underhallningsidrottens potentiella samhallsnytta 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Tavlingsidrott och folkhalsa_en anomali eller en naturlig kombination 2019-08-16 pdf 970 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Jamstalldhet en forutsattning for idrottens samhallsnytta 2019-08-16 pdf 998 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrottsrorelsen och samhallsnyttan_fokus pa etnisk mangfald och integration 2019-08-16 pdf 998 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrottsevenemangs samhallsnytta 2019-08-16 pdf 936 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott och social utveckling 2019-08-16 pdf 980 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott och funktionsnedsattning_i spanningsfaltet mellan stabilitet och samhallsomvandling 2019-08-16 pdf 965 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott – en viktig faktor for fysisk och psykisk halsa 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Halsoekonomiska aspekter pa idrott 2019-08-16 pdf 1009 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Foreningsidrott och ungas psykosociala halsoutveckling 2019-08-16 pdf 956 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens for larande 2019-08-16 pdf 964 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Anlaggningar och andra miljoer for idrott_nar hur och varfor ar de samhallsnyttiga 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1 Idrottens samhällsnytta Jämställdhet en förutsättning för idrottens samhällsnytta 2020-02-28 pdf 998 KB
FOU2017_2 Vem bestämmer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2017_1-Idrottens samhällsnytta 2019-04-08 pdf 4 MB
FOU2016_7 Kom in i matchen 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_6 Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_5 Anpassningar av idrott till barn 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_4 Gör idrotten som Idrotten vill 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_3 Ideellt arbete inom idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_3 Ideellt arbete inom idrottsrörelsen 2019-06-25 pdf 2 MB
FOU2016_2 Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_1 Skilda världar - unga i och om framtidens föreningsidrott 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2016_1 Skilda världar - ung i och om framtidens föreningsidrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2015_2 Idrotten i den fysiska planeringen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2015_1 Vägarna till landslaget - om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2014_5 Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten 2019-06-26 pdf 8 MB
FOU2014_4 Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden 2019-04-08 pdf 4 MB
FOU2014_3 Vägen från landslaget - om elitidrott, karrriär och avslutning 2019-06-25 pdf 1015 KB
FOU2014_2 Förtroendevalda i stormens öga 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2014_1 Alkohol och idrott - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2013-3 På väg mot att bli vinnare i långa loppet 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2013_2 Unga i och om framtidens idrottsorganisering 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2013_1 Hbtq och idrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2013 Framtidens idrottsförening - slutrapport 2019-04-08 pdf 1012 KB
FOU2012_5 Kunskapsöversikt_ Sexuella övergrepp 2019-04-08 pdf 957 KB
FOU2012_2 Idrott, föreningar, sociala media och kommunikation 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2012_1 Den framgångsrika idrottsföreningen 2019-04-08 pdf 759 KB
FOU2011_9 Bilder av idrott - idrotten som arena för mellanmänskliga möten och integration 2019-04-08 pdf 925 KB
FOU2011_8 Stödjande miljöer för unga ledare - vilka är de och för vem 2019-04-08 pdf 522 KB
FOU2011_7 Utom tävlan 2019-04-08 pdf 529 KB
FOU2011_6 Dörrarna öppnade för mera 2019-04-08 pdf 797 KB
FOU2011_5 Rörelser i staden 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2011_4 Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten 2019-06-25 pdf 633 KB
FOU2011_2 Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott 2019-04-08 pdf 550 KB
FOU2011_2 Att finna och utveckla talang 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2011_2 Att finna och att utveckla talang 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2011_10 Fysisk självkänsla hos inaktiva flickor i gymnasiet 2019-04-08 pdf 797 KB
FOU2011_1 Utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete 2005-2010 2019-04-08 pdf 698 KB
FOU2011_1 Idrottsledarna och barnkonventionen 2019-04-08 pdf 528 KB
FOU2010_4 Etnisk mångfald inom svensk elitidrott 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2010_1 Användning av idrottsanläggningar 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2010 Idrott och integration 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009_6 Vilka är idrottens valda makthavare 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2009_5 Ämnet specialidrott i gymnasieskolan 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009_4 Valuta för pengarna 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2009_3 Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen - ett sponsorperspektiv 2019-04-08 pdf 949 KB
FOU2009_2 Kunskapsöversikt_ Kost- och näringslära inom idrotten 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2009_1 Kunskapsöversikt_Styrketräning för barn och ungdom 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009 Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom_fakta och argument 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009 Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning 2009 2019-04-08 pdf 437 KB
FOU2008_8 Möjliga tekniklösningar för LOK-stöd, SISU-verksamhet och antidoping 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2008_7 Äldre - en resurs för idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_5 Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_3 Idrottens roll i samhället II 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_2 Idrottens anläggningar 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2008_1 Doping- och antidopingforskning 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_9 Näridrottsplatser och spontanidrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_9 Näridrott i skolmiljö, etapp 2 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_7 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_6 Idrottsrörelsens samverkan med skolan inom ramen för Handslaget 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_6 Analys av träningstider inm föreningsidrotten 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_5 Varumärkets betydelse inom idrotten 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2007_5 Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skola i Örebro län 2019-06-25 pdf 4 MB
FOU2007_4 Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_4 Frivilligt arbete inom idrotten 2019-06-25 pdf 485 KB
FOU2007_3 Det sociala ledarskapet 2019-06-25 pdf 485 KB
FOU2007_2 Sexualiseringen av idrottens offentliga rum 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_2 Funktionshindrade och idrott 2019-04-08 pdf 469 KB
FOU2007_2 Arenors lokalisering, betydelse och användning 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2007_19 Idrottsledare som dörröppnare 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_12 Som hand i handsken - en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_11 Från projekt till modell 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_11 Eliten e liten - men växer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_10 Idrottens samverkan med skolan i Hallands län, en utvärdering av Hallandsmodellen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_10 Doping_Personlighet, motiv och moral i idrotten 2019-04-08 pdf 593 KB
FOU2007_1 Idrotten vill - en utvärderig av barn- och ungdomsidrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_1 Handslagets speciella insatser 2019-04-08 pdf 433 KB
FOU2007_1 Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området avseende på svensk elitidrott 2019-06-25 pdf 533 KB
FOU2006_9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området 2019-04-08 pdf 533 KB
FOU2006_8 Näridrott i skolmiljö 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_7 Vägen till elittränarskap 2019-04-08 pdf 590 KB
FOU2006_6 Utvärdering av den idrottspsykologiska profilen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_5 Kvinnor och män inom idrotten 2005 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_4 Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_3 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_2 Regler och tävlingssystem - i barn- och tidig ungdomsidrott 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2006_1 Lärande och erfarenheters värde 2019-04-08 pdf 717 KB
FOU2005_7 Inkilning inom idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 564 KB
FOU2005_6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor 2019-04-08 pdf 739 KB
FOU2005_6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor 2019-06-26 pdf 739 KB
FOU2005_5 Idrottens sociala betydelse 2019-04-08 pdf 455 KB
FOU2005_4 Toppningsstudien 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2005_3 Idrottens föreningar 2019-04-08 pdf 557 KB
FOU2005_1 Doping- och antidopingforskning 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_8 Föräldrarengagemang i barns idrottsföreningar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_7 Den goda barnidrotten _ föräldrar om barns idrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_6 Idrotten i den ideella sektorn - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 933 KB
FOU2004_5 Svenskarnas idrottsvanor 2003 2019-04-08 pdf 648 KB
FOU2004_4 IT-användning inom idrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_3 Varför lämnar ungdomar idrotten 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2004_2 Kostnader för barns idrottande 2019-04-08 pdf 336 KB
FOU2004_1 Ätstörningar - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 640 KB
FOU2003_4 Möjligheten till motion och fysisk aktivitet - lika för alla 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2003_3 Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen 2019-04-08 pdf 744 KB
FOU2003_2 Man vill ju inte att föreningen ska dö 2019-04-08 pdf 37 KB
FOU2003_1 Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 763 KB
FOU2002_4 Barn och innebandy 2019-06-25 pdf 206 KB
FOU2002_2 Idrott och integration - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 756 KB
FOU2002_1 Idrott och integration - en statistisk undersökning 2019-04-08 pdf 323 KB
FOU 2020_2 Hållbart ledarskap 2020-10-22 pdf 1 MB
Fakta och statistik 2020-01-27 pdf 1 MB
Enkät Idrott för äldre pdf-kopia 2020-09-30 pdf 354 KB
Ekonomiska konsekvenser av corona mars april 2020 2020-03-18 pdf 165 KB
Ekonomiska konsekvenser av corona förening 12 mars till 30 juni 2020-05-11 pdf 166 KB
Brands in sports 2018-12-10 pdf 2 MB
Anvisning om sammansättning av styrelser och valberedningar 2020-09-08 2020-09-22 pdf 118 KB
Anläggnings-och idrottsmiljöpolitiskt program 2020-12-21 pdf 3 MB
ANDT-policy 2018-12-10 pdf 2 MB
Andelen aktiva kvinnor 1994-20122 2019-06-25 pdf 15 KB
A sponsors perspective on the Swedish Movement 2018-12-10 pdf 936 KB
2019 Idrotten i siffror - SISU 2020-06-04 pdf 966 KB
2019 Idrotten i siffror - RF 2020-06-04 pdf 3 MB
2018 Idrotten i siffror - SISU 2019-06-24 pdf 525 KB
2018 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 3 MB
2017 Idrotten i siffror - SISU 2019-06-24 pdf 448 KB
2017 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 2 MB
2016 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 1 MB
2015 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 930 KB
2014 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 512 KB
2013 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 672 KB
2012 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 643 KB
2011 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 623 KB
2010 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 405 KB
2009 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 651 KB
2008 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 428 KB
2007 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 385 KB
2006 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 954 KB
2005 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 565 KB
2004 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 671 KB
190427 Vinson Löfgren, Tian Dao Kampsports Förening, (röd) och Sherif Eriksson, Landskrona Taekwondo Akademi, (blå) under en match i Taekwondo under Malmö Open den 27 april 2019 i Malmö. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN / Cop 178 / 2019-09-12 jpg 388 KB