Hem / Bidrag och stöd / Dokumentbank

Dokumentbank

I dokumentbanken lagrar vi rapporter, policydokument, riktlinjer och mycket annat som du enkelt laddar hem genom att välja önskad kategori och därefter önskat dokument nedan.

Antidopingreglementet hittar du här.

Det går också bra att beställa tryckt material via This is a mailto link.


Titel Uppladdad Filtyp Storlek
Version Rapport RF kommunundersökning 2016 med säkra frågor 2018-12-10 pptx 1 MB
Verksamhetsinriktning 2020-21 2019-06-14 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2018-19 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2016-17 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsinriktning 2014-15 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2012-13 2018-12-10 pdf 778 KB
Verksamhetsinriktning 2010-11 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsinriktning 2008-09 2018-12-10 pdf 281 KB
Verksamhetsberättelse 2018 2019-04-02 pdf 8 MB
Verksamhetsberättelse 2017 2018-12-10 pdf 8 MB
Verksamhetsberättelse 2016 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2015 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsberättelse 2014 2018-12-10 PDF 3 MB
Verksamhetsberättelse 2013 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2012 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsberättelse 2011 2018-12-10 pdf 3 MB
Verksamhetsberättelse 2010 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2009 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2008 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2007 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2006 2018-12-10 pdf 2 MB
Verksamhetsberättelse 2005 2018-12-10 pdf 5 MB
Verksamhetsberättelse 2004 2018-12-10 pdf 4 MB
Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom - fakta och argument 2018-12-10 pdf 2 MB
Utvärdering av ämnet specialidrott 2009 2019-06-25 pdf 1 MB
Ungdomar och drive-in-idrott-en utvärdering av organiseradspontanidrott 2009-2011 2019-06-26 pdf 3 MB
Trafiksakra_idrotten 2018-12-10 pdf 1 MB
Trafikpolicy 2018-12-10 pdf 253 KB
Säker mat i idrottsrörelsen 2018-12-10 PDF 4 MB
Svenska folkets idrotts- och motionsvanor 2011 2019-06-26 pdf 314 KB
Svensk idrotts internationella agerande 2018-12-10 pdf 712 KB
Swedish sport - international policy 2018-12-10 pdf 712 KB
Sweden - a sporting nation 2019-06-02 Sweden - a sporting nation 1022 KB
Sweden - a sporting nation 2019-06-02 pptx 2 MB
Styrelsesammansättning i SF 2012 2019-06-25 pdf 27 KB
Studiematerial om idrottsengelska 2018-12-10 pdf 338 KB
Streck för miljoner - en utredning av LOK-stödet 2019-04-08 pdf 731 KB
Strategisk plan 2018-21 2018-12-10 pdf 6 MB
Strategi för internationellt arbete 2018-12-10 pdf 2 MB
Stadgemall för idrottsföreningar version 2018-08-22 2018-12-10 docx 44 KB
Stadgemall för idrottsföreningar version 2018-08-22 2018-12-10 pdf 254 KB
Sportis - Idrottsskola med barn i centrum 2018-12-10 pdf 1 MB
Sport in Sweden (a presentation of sport in Sweden 2018-12-10 pdf 3 MB
Spontanitet och samspel - idrottsföreningars arbete med integration.pdf 2019-08-27 pdf 887 KB
Skapa trygga idrottsmiljöer 2018-12-10 pdf 4 MB
Riktlinjer hot och vald 180312 2018-12-10 pdf 421 KB
Riktlinjer för att tillvarata enskildas rättigheter 2018-12-10 pdf 256 KB
RFs stadgar 2020-01-01 2020-01-01 pdf 252 KB
RFs remissvar Barnkonventionen blir svensk lag S2016_01918_FST 2018-12-10 pdf 234 KB
RFs kommunundersökning 2019 rapport 2019-09-12 pdf 439 KB
RFs kommunundersökning 2019 kommunkort 2019-09-12 xlsx 925 KB
RFs kommunundersökning 2018 rapport 2019-09-10 pdf 573 KB
RF:s remissvar SOU 2016-13 Palett för ett stärkt civilsamhälle 2018-12-10 pdf 290 KB
RF Remissvar PM skattebefrielse rättigheter Fi 2016 04212 SI 2018-12-10 docx 54 KB
RF Remissvar Ny resegarantilag Fi 2016 04295 KO 2018-12-10 docx 54 KB
RF Remissvar Ny paketreselag Ju2016 06139 L2 2018-12-10 pdf 42 KB
RF remissvar EUkom förslag om tidsomställningar 2018-12-10 docx 96 KB
RF Remissvar En omreglerad spelmarknad 2018-12-10 pdf 756 KB
RF Kommunundersökning 2018 - kommunkort 2018-12-10 RF Kommunundersökning 2018 - kommunkort 947 KB
RF kommunundersökning 2017 - Kommunkort 2018-12-10 xlsx 284 KB
RF kommunundersökning 2017 2018-12-10 pdf 722 KB
RF Internationell strategi 2018-2025 2019-06-02 pdf 1 MB
Remissvar Tekniska föreskrifter Lotteriinspektionen 20171027 2018-12-10 docx 107 KB
Remissvar Så stärker vi den personliga integriteten 171110 2018-12-10 pdf 722 KB
Remissvar Regional indelning tre nya län SOU 2016 48 20161003 2018-12-10 pdf 240 KB
Remissvar på Mprt rapport om evenmangslistan 20160905 2018-12-10 pdf 290 KB
Remissvar Nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och terrorism 2018-12-10 pdf 657 KB
Remissvar Ny dataskyddslag 170830 2018-12-10 pdf 963 KB
Remissvar Förslag till föreskrifter vid en licensmarknad 20171213 2018-12-10 pdf 702 KB
Remissvar En svensk flygskatt 20170301 2018-12-10 pdf 159 KB
Remissvar En snabbare lagföring Ds 2017 36 2018-12-10 pdf 660 KB
Remissvar - Stockholms stads utredning om möjligheten att arrangera vinter OS och Paralympics 2026 2018-12-10 pdf 707 KB
Remissvar - En ny kamerabevakningslag 2018-12-10 pdf 50 KB
Reglemente för idrottens skiljenämnd 2019-12-20 pdf 147 KB
Rapport Setterwalls 2019-09-04 pdf 46 KB
Policy_Samverkan_spelbolag 2018-12-10 pdf 846 KB
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier 2018-12-10 pdf 537 KB
Policy mot sexuella övergrepp inom idrotten 2018-12-10 pdf 427 KB
Policy mot diskriminering 2019-07-02 pdf 243 KB
Policy Matchfixing 2018-12-10 pdf 908 KB
Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning bilaga 2018-12-10 pdf 932 KB
Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning 2018-12-10 pdf 1 MB
Mänskliga rättigheter - en handbok för svensk idrott 2019-06-02 pdf 1 MB
Kostpolicy 2018-12-10 pdf 4 MB
kommunundersökningen fördelat på kommuntyp 2018-12-10 xlsx 175 KB
Kommunundersökning 2012 - sammanfattning och länsjämförelser 2018-12-10 pdf 657 KB
Kommunundersökning 2012 2018-12-10 xlsx 265 KB
Kommunundersökning 2011 - sammanfattning och länsjämförelser 2018-12-10 pdf 471 KB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport Å - Ö 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport V-Y 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport T-U 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport s 2018-12-10 zip 7 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport N-R 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport L 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport K-M 2018-12-10 zip 7 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport H-J 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport D-G 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2011 - kommunrapport A-C 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2010 - sammanfattning och länsjämförelser 2018-12-10 pdf 616 KB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport Å - Ö 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport V - Y 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport T - U 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport St - Sö 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport Sa - So 2018-12-10 zip 3 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport O - R 2018-12-10 zip 3 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport M - N 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport L 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport K 2018-12-10 zip 4 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport H - J 2018-12-10 zip 6 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport D - G 2018-12-10 zip 7 MB
Kommunundersökning 2010 - kommunrapport A - C 2018-12-10 zip 5 MB
Kommunlista policy och plan 2018-12-10 pdf 284 KB
Kommunernas stöd till idrotten 2019-04-08 pdf 668 KB
intressepolitiskt-program 2019-06-01 pdf 11 MB
internationella-riktlinjer 2019-06-02 pdf 100 KB
international-guidelines-for-sports-in-sweden 2019-06-02 pdf 103 KB
international-guidelines-for-sports-in-sweden 2019-06-02 pdf 103 KB
Integritetspolicy för behandling av personuppgifter 2018-12-10 pdf 246 KB
Idrotts-Sverige 2018-12-10 pdf 2 MB
Idrottsrörelsens uppförandekod 2019-07-01 pdf 308 KB
Idrottsrörelsen i siffror 2018 - SISU 2019-04-16 pdf 525 KB
Idrottsrörelsen i siffror 2018 - RF 2019-04-16 pdf 3 MB
idrottsrapporten2018 2019-08-28 pdf 9 MB
Idrottens samhällsnytta kortversion 2019-09-04 pdf 1 MB
Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet (2019) 2019-10-03 pdf 55 KB
Idrotten Vill – Idrottsrörelsens idéprogram 2019-12-04 pdf 1 MB
Idrott för nyanlända 2015-2018 2019-11-27 pdf 6 MB
Idrott - en bra start i livet 2019-04-08 pdf 6 MB
human-rights--a-handbook-for-sports 2019-06-02 pptx 4 MB
Handbook Human Rights Swedish Sports Confederation 2019-06-02 pdf 1 MB
Handbook Human Rights Swedish Sports Confederation 2019-06-02 pdf 1 MB
Guide barnkonventionen 2019-10-25 pdf 540 KB
Föreskrifter Stöd till anläggningar- och idrottsmiljöer 2019-05-20 pdf 364 KB
Föreningsägda bolag 2019-08-23 pdf 363 KB
Följ Projekt Storstad 2019-08-27 pdf 2 MB
Frageformular hjartkontroll 2018-12-10 pdf 847 KB
FOU2019_3 Nyanlända barn och ungdomar om föreningsidrotten 2019-08-27 pdf 1 MB
FOU2019_2 Pengaspel inom herridrott på elitnivå 2019-06-12 pdf 1 MB
FOU2019_1 Jämställdhet bland idrottens ledare 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_3 Tränares kompetens och lärande i svenska idrottsföreningar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_2 Varför idrottare dopar sig 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2018_1 Män och kvinnor inom idrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Underhallningsidrottens potentiella samhallsnytta 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Tavlingsidrott och folkhalsa_en anomali eller en naturlig kombination 2019-08-16 pdf 970 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Jamstalldhet en forutsattning for idrottens samhallsnytta 2019-08-16 pdf 998 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrottsrorelsen och samhallsnyttan_fokus pa etnisk mangfald och integration 2019-08-16 pdf 998 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrottsevenemangs samhallsnytta 2019-08-16 pdf 936 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott och social utveckling 2019-08-16 pdf 980 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott och funktionsnedsattning_i spanningsfaltet mellan stabilitet och samhallsomvandling 2019-08-16 pdf 965 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Idrott – en viktig faktor for fysisk och psykisk halsa 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Halsoekonomiska aspekter pa idrott 2019-08-16 pdf 1009 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Foreningsidrott och ungas psykosociala halsoutveckling 2019-08-16 pdf 956 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Betydelsen av fysisk aktivitet och motorisk kompetens for larande 2019-08-16 pdf 964 KB
FOU2017-1-Idrottens samhallsnytta_Anlaggningar och andra miljoer for idrott_nar hur och varfor ar de samhallsnyttiga 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2017_2 Vem bestämmer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2017_1-Idrottens samhällsnytta 2019-04-08 pdf 4 MB
FOU2016_7 Kom in i matchen 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_6 Goda idrottsliga utvecklingsmiljöer 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_5 Anpassningar av idrott till barn 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_4 Gör idrotten som Idrotten vill 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_3 Ideellt arbete inom idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2016_3 Ideellt arbete inom idrottsrörelsen 2019-06-25 pdf 2 MB
FOU2016_2 Individen i centrum när idrottsföreningar lyckas behålla sina ungdomar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2016_1 Skilda världar - unga i och om framtidens föreningsidrott 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2016_1 Skilda världar - ung i och om framtidens föreningsidrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2015_2 Idrotten i den fysiska planeringen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2015_1 Vägarna till landslaget - om svenska elitidrottares idrottsval och specialisering 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2014_5 Heteronormativitet och gränsöverskridanden inom elitidrotten 2019-06-26 pdf 8 MB
FOU2014_4 Vad händer med civilsamhället när staten gör som marknaden 2019-04-08 pdf 4 MB
FOU2014_3 Vägen från landslaget - om elitidrott, karrriär och avslutning 2019-06-25 pdf 1015 KB
FOU2014_2 Förtroendevalda i stormens öga 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2014_1 Alkohol och idrott - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2013-3 På väg mot att bli vinnare i långa loppet 2019-08-16 pdf 1 MB
FOU2013_2 Unga i och om framtidens idrottsorganisering 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2013_1 Hbtq och idrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2013 Framtidens idrottsförening - slutrapport 2019-04-08 pdf 1012 KB
FOU2012_5 Kunskapsöversikt_ Sexuella övergrepp 2019-04-08 pdf 957 KB
FOU2012_2 Idrott, föreningar, sociala media och kommunikation 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2012_1 Den framgångsrika idrottsföreningen 2019-04-08 pdf 759 KB
FOU2011_9 Bilder av idrott - idrotten som arena för mellanmänskliga möten och integration 2019-04-08 pdf 925 KB
FOU2011_8 Stödjande miljöer för unga ledare - vilka är de och för vem 2019-04-08 pdf 522 KB
FOU2011_7 Utom tävlan 2019-04-08 pdf 529 KB
FOU2011_6 Dörrarna öppnade för mera 2019-04-08 pdf 797 KB
FOU2011_5 Rörelser i staden 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2011_4 Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten 2019-06-25 pdf 633 KB
FOU2011_2 Genus och heteronormativitet inom barn- och ungdomsidrott 2019-04-08 pdf 550 KB
FOU2011_2 Att finna och utveckla talang 2019-06-25 pdf 1 MB
FOU2011_2 Att finna och att utveckla talang 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2011_10 Fysisk självkänsla hos inaktiva flickor i gymnasiet 2019-04-08 pdf 797 KB
FOU2011_1 Utvärdering av Riksidrottsförbundets jämställdhetsarbete 2005-2010 2019-04-08 pdf 698 KB
FOU2011_1 Idrottsledarna och barnkonventionen 2019-04-08 pdf 528 KB
FOU2010_4 Etnisk mångfald inom svensk elitidrott 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2010_1 Användning av idrottsanläggningar 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2010 Idrott och integration 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009_6 Vilka är idrottens valda makthavare 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2009_5 Ämnet specialidrott i gymnasieskolan 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009_4 Valuta för pengarna 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2009_3 Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen - ett sponsorperspektiv 2019-04-08 pdf 949 KB
FOU2009_2 Kunskapsöversikt_ Kost- och näringslära inom idrotten 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2009_1 Kunskapsöversikt_Styrketräning för barn och ungdom 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009 Varför idrott och fysisk aktivitet är viktigt för barn och ungdom_fakta och argument 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2009 Riksidrottsförbundets kostnadsundersökning 2009 2019-04-08 pdf 437 KB
FOU2008_8 Möjliga tekniklösningar för LOK-stöd, SISU-verksamhet och antidoping 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2008_7 Äldre - en resurs för idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_5 Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_3 Idrottens roll i samhället II 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2008_2 Idrottens anläggningar 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2008_1 Doping- och antidopingforskning 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_9 Näridrottsplatser och spontanidrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_9 Näridrott i skolmiljö, etapp 2 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_8 Ekonomiska styrmedel inom ideella organisationer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_7 Målstyrning och bidragsgivning inom svensk idrott 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_6 Idrottsrörelsens samverkan med skolan inom ramen för Handslaget 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_6 Analys av träningstider inm föreningsidrotten 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_5 Varumärkets betydelse inom idrotten 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2007_5 Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skola i Örebro län 2019-06-25 pdf 4 MB
FOU2007_4 Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2007_4 Frivilligt arbete inom idrotten 2019-06-25 pdf 485 KB
FOU2007_3 Det sociala ledarskapet 2019-06-25 pdf 485 KB
FOU2007_2 Sexualiseringen av idrottens offentliga rum 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_2 Funktionshindrade och idrott 2019-04-08 pdf 469 KB
FOU2007_2 Arenors lokalisering, betydelse och användning 2019-04-08 pdf 5 MB
FOU2007_19 Idrottsledare som dörröppnare 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_12 Som hand i handsken - en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_11 Från projekt till modell 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_11 Eliten e liten - men växer 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_10 Idrottens samverkan med skolan i Hallands län, en utvärdering av Hallandsmodellen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_10 Doping_Personlighet, motiv och moral i idrotten 2019-04-08 pdf 593 KB
FOU2007_1 Idrotten vill - en utvärderig av barn- och ungdomsidrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2007_1 Handslagets speciella insatser 2019-04-08 pdf 433 KB
FOU2007_1 Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området avseende på svensk elitidrott 2019-06-25 pdf 533 KB
FOU2006_9 Kartläggning av det idrottspsykologiska området 2019-04-08 pdf 533 KB
FOU2006_8 Näridrott i skolmiljö 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_7 Vägen till elittränarskap 2019-04-08 pdf 590 KB
FOU2006_6 Utvärdering av den idrottspsykologiska profilen 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_5 Kvinnor och män inom idrotten 2005 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_4 Nya perspektiv på riksidrottsgymnasierna 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_3 Fysisk aktivitet på Recept (FaR) 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2006_2 Regler och tävlingssystem - i barn- och tidig ungdomsidrott 2019-04-08 pdf 3 MB
FOU2006_1 Lärande och erfarenheters värde 2019-04-08 pdf 717 KB
FOU2005_7 Inkilning inom idrottsrörelsen 2019-04-08 pdf 564 KB
FOU2005_6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor 2019-04-08 pdf 739 KB
FOU2005_6 Ungdomars tävlings- och motionsvanor 2019-06-26 pdf 739 KB
FOU2005_5 Idrottens sociala betydelse 2019-04-08 pdf 455 KB
FOU2005_4 Toppningsstudien 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2005_3 Idrottens föreningar 2019-04-08 pdf 557 KB
FOU2005_1 Doping- och antidopingforskning 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_8 Föräldrarengagemang i barns idrottsföreningar 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_7 Den goda barnidrotten _ föräldrar om barns idrott 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_6 Idrotten i den ideella sektorn - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 933 KB
FOU2004_5 Svenskarnas idrottsvanor 2003 2019-04-08 pdf 648 KB
FOU2004_4 IT-användning inom idrotten 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2004_3 Varför lämnar ungdomar idrotten 2019-04-08 pdf 2 MB
FOU2004_2 Kostnader för barns idrottande 2019-04-08 pdf 336 KB
FOU2004_1 Ätstörningar - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 640 KB
FOU2003_4 Möjligheten till motion och fysisk aktivitet - lika för alla 2019-04-08 pdf 1 MB
FOU2003_3 Etnisk mångfald och integration - visar idrotten vägen 2019-04-08 pdf 744 KB
FOU2003_2 Man vill ju inte att föreningen ska dö 2019-04-08 pdf 37 KB
FOU2003_1 Idrott, kön och genus - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 763 KB
FOU2002_4 Barn och innebandy 2019-06-25 pdf 206 KB
FOU2002_2 Idrott och integration - en kunskapsöversikt 2019-04-08 pdf 756 KB
FOU2002_1 Idrott och integration - en statistisk undersökning 2019-04-08 pdf 323 KB
Brands in sports 2018-12-10 pdf 2 MB
ANDT-policy 2018-12-10 pdf 2 MB
Andelen aktiva kvinnor 1994-20122 2019-06-25 pdf 15 KB
A sponsors perspective on the Swedish Movement 2018-12-10 pdf 936 KB
2018 Idrotten i siffror - SISU 2019-06-24 pdf 525 KB
2018 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 3 MB
2017 Idrotten i siffror - SISU 2019-06-24 pdf 448 KB
2017 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 2 MB
2016 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 1 MB
2015 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 930 KB
2014 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 512 KB
2013 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 672 KB
2012 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 643 KB
2011 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 623 KB
2010 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 405 KB
2009 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 651 KB
2008 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 428 KB
2007 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 385 KB
2006 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 954 KB
2005 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 565 KB
2004 Idrotten i siffror - RF 2019-06-24 pdf 671 KB
190427 Vinson Löfgren, Tian Dao Kampsports Förening, (röd) och Sherif Eriksson, Landskrona Taekwondo Akademi, (blå) under en match i Taekwondo under Malmö Open den 27 april 2019 i Malmö. Foto: Mathilda Ahlberg / BILDBYRÅN / Cop 178 / 2019-09-12 jpg 388 KB