Hem / Bidrag och stöd / Elitidrottsstöd / Idrottsfysiologi

Idrottsfysiologi

Aktiva på elitnivå kan få stöd i sin fysiologiska utveckling genom tester, träningsrådgivning och utbildning av RF:s Laboratorium för Prestationsutveckling (RLP) på Bosön. För att beviljas stöd krävs en dialog med RF och specialförbundets (SF) landslagsledning.

En modell är att hela landslag samlas för test och rådgivning/utbildning eller att ett träningsläger kompletteras med tester. Elitaktiva kan också efter överenskommelse komma enskilt eller i mindre grupper. Laboratoriet har utrustning för avancerade fysiologiska mätningar och en del biomekaniska mätningar som också kan utföras i någon av Bosöns idrottshallar eller ute i fält. Vi har medarbetare med goda kunskaper och erfarenheter och här finns bra lokaler för verksamheten.

Forskning och utveckling (FoU) av mätmetoder, mätutrustningar och träningsstudier har en särskild ställning och därför finns möjligheter till utveckling av specifika tester och träningskoncept för olika SF. Laboratoriemiljön erbjuder fördelaktiga utbildningsmöjligheter för att kunna förklara fysiologiska fenomen för aktiva och tränare före, under och efter test.

"Mätplatsträning" är en speciell modell där mindre grupper (3–5 personer) under ledning av RF och SF:s egna tränare genomför perioder med kontrollerad träning. Här sker noggrann uppföljning av rörelser som videofilmas, och arbets- och vilomoment med olika fysiologiska mätningar.

Vi samarbetar med ett antal andra regionala kompetenscentrum i landet där det också finns möjlighet till motsvarande tjänster.

Verksamheten vänder sig även till en något bredare målgrupp som elitmotionärer, elitföreningar och vi genomför också forskningsuppdrag inom särskilda områden.

Exempel på idrottsfysiologiska tjänster

  • Idrottsspecifika tester
  • Uthållighet (syreupptagnings- och mjölksyratester)
  • Styrke- och snabbhetstester
  • Mätning av prestationsförmåga
  • Teknikanalys
  • Kroppssammansättning
  • Mätplatsträning/Gruppträning
  • Träningsrådgivning (individuellt eller i grupp)
  • Utbildning speciellt i fysiologi, träningslära och mätmetodik (teoretiskt och praktiskt)

För att ytterligare öka idrottarens möjlighet till prestationsutveckling samarbetar vi nära med våra övriga kompetensområden idrottspsykologiidrottsmedicin och idrottsnutrition. För att din idrott eller ditt landslag ska kunna ta del av detta stöd ska landslagsledning (förbundskapten eller motsvarande) kontakta Liselotte Ohlson, chef för Elitidrottsstöd på RF.