Idrottsmedicin

Sidan uppdaterades: 25 januari 2023

Idrottsmedicin inom elitidrotten syftar till att ge den aktive förutsättningar att kunna prestera på toppen av sin kapacitet, ohämmad av skador eller sjukdom, samtidigt som den aktives hälsa värnas. För att uppnå detta måste arbetet ske med olika nivåer av prevention, samt att den aktive får det bästa möjliga omhändertagandet vid ohälsa.

Genom att förebygga och behandla idrottsskador och sjukdomar på bästa sätt ges elitidrottaren möjlighet att sträva efter ökad prestationsförmåga. Detta ökar den internationella konkurrenskraften, varför utvecklingen inom idrottsmedicin är ett viktigt område inom elitidrott. Samtidigt värnas också den aktives hälsa, både på kort och lång sikt, vilket möjliggör ett långt och hälsosamt idrottande även efter elitkarriären.

RF Elitidrott stöttar och samverkar med SF inom ramen för deras behov. Detta sker många gånger i samverkan med övriga kompetensområden; fysiologi, nutrition, idrottspsykologi. Omvärldsbevakning och nätverk är viktiga komponenter i att utveckla det idrottsmedicinska arbetet både inom och mellan SF. Detta sker till stor del genom egen personal och stöd till relevanta projekt. Till elever på Riksidrottsgymnasium samt till av SF utsedda elitidrottare erbjuds också ett riktat stöd i form av digital hälsosupport.

Bosön Idrottsmedicin

RF Elitidrott har ett nära samarbete med Bosön Idrottsmedicin. Kliniken samverkar med RLP (Riksidrottsförbundets Laboratorium för Prestation) och fokuserar på den fas av rehabiliteringen som kallas Return to Sport, dvs då idrottaren ska återgå till idrott efter skada. Idrottare på landslagsnivå och andra elitaktiva är välkomna till kliniken för grenspecifik idrottsmedicinsk rehabilitering av såväl överbelastningsrelaterade problem samt akuta idrottsskador.

Samtliga fysioterapeuter på kliniken är specialister i idrottsmedicin/OMT eller innehar idrottscertifiering i form av CSPT (Certified Sports Physiotherapist). Några har även doktorerat eller bedriver forskning inom idrottsmedicin.

Return to sport handlar inte bara om att komma tillbaka till sin idrott, utan även om att kunna prestera lika bra eller bättre än tidigare samt att återfallsskada undviks. Återgången till idrott är en fas i rehabiliteringsperioden som definieras som den tidpunkt då idrottaren är på väg att lämna sin rehabiliteringsmiljö för att komma åter till sin sedvanliga idrottsmiljö. Om denna fas hanteras på rätt sätt ökar sannolikheten att idrottaren inte skadar sig igen. Här krävs kunskap för att balansera belastningen så att denna leder till likväl frihet från ny skada som till önskad progression i fysisk kapacitet. Fysioterapeuterna på Bosön har stor erfarenhet av att arbeta i denna fas och goda förutsättningar att utföra sitt arbete genom de exceptionella idrottsytorna på Bosön och samarbetet med RF Elitidrott/RLP.

I samverkan med Bosön Idrottsmedicin utför RF Elitidrott funktionell rörelseanalys av idrottare i samarbete med SF. Rörelseanalysen utvecklas till att bli grenspecifik och används som ett verktyg för tränaren och den aktive i den fortsatta träningsplaneringen.

Se Bosöns hemsida för vidare info

Resurser

Hjärnskakningar. Flertalet SF har tagit fram idrottsspecifika ”Hjärntrappor” för återgång till idrott efter hjärnskakning. Se respektive SF:s hemsida för vidare info. SCAT5 kan användas för baseline-undersökning samt uppföljning efter hjärnskakning.

Scat5 – Sport concussion assessment tool (pdf) Pdf, 304 kB.

Plötsliga dödsfall / Hjärtscreening. Riksidrottsförbundet har med hjälp av en expertgrupp tagit fram en policy gällande plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning inklusive hjärtscreening.

Plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (pdf) Pdf, 1 MB.

Sidan publicerades: 7 oktober 2022