Hem / Bidrag och stöd / Elitidrottsstöd / Idrottspsykologi

Idrottspsykologi

Idrottspsykologiskt stöd syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra i träning och tävling såväl i vardagen som vid mästerskap.

Några exempel på områden där ett idrottspsykologiskt stöd kan göra skillnad är att

  • kunna hantera press eller nervositet inför stora utmaningar
  • förbereda sig mentalt för tävlingar
  • hitta ett bra samspel inom laget
  • optimera sina arbetsinsatser som ledare
  • kunna uppnå en bra balans mellan träning/tävling och återhämtning.

RF har tre anställda som arbetar med den idrottspsykologiska stödfunktionen, och resurspersoner spridda över hela landet. Våra medarbetare har stor kompetens inom psykologi/idrottspsykologi och gedigen erfarenhet av att arbeta med elitidrott. Vi integrerar dessutom traditionell idrottspsykologi med ett KBT-baserat arbetssätt. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykoterapiform med starkt vetenskapligt stöd och som har blivit ett allt mer etablerat stöd inom elitidrotten världen över.

Här finns information för dig som funderar på anlita en person för idrottspsykologiskt stöd i förening, förbund eller på egen hand, och vill veta mer om de yrkesgrupper som jobbar med idrottspsykologi.

Inom idrottspsykologin jobbar vi med individuellt stöd, utbildning och forskning. RF har fokus på de två förstnämnda.

Individuellt stöd

Vi beviljar individuellt stöd till aktiva, tränare och ledare som har anknytning till landslag eller på annat sätt är förordade av sitt SF. Om du som aktiv är intresserad att få individuellt stöd, kontakta din landslagsledning (förbundskapten eller motsvarande). Hen ansöker sedan via e-post till Liselotte Ohlson.

RF beviljar traditionellt inte individuellt stöd på direkt förfrågan från enskild aktiv, tränare, ledare eller förälder. I synnerhet inte när det främst handlar om en mer renodlad prestationsproblematik. RF erbjuder ett ekonomiskt subventionerat idrottspsykologiskt stöd under förutsättningen att stödet förmedlas i nära dialog med oss. I vanliga fall innehåller stödet 10 träffar om en timme.

Behandling vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa uppmärksammas allt mer inom elitidrott. RF och Beroendecentrum Stockholm (BCS) har ett samarbete för att behandla psykisk ohälsa hos elitidrottare och tränare under och efter karriären. Här finns även möjlighet till egenanmälan. Oavsett om du är aktiv eller ledare gäller att du är över 18 år och har psykologiska besvär som påverkar din hälsa och din prestationsförmåga.

Mottagningen för Elitidrott och hälsas nya webbplats kan du på ett enkelt sätt hitta information om den hjälp som erbjuds på mottagningen men även om idrottspsykologi, prestation och hälsa. Mottagningen erbjuder digitala besök.

Till webbplatsen Mottagningen för Elitidrott och hälsa

Idrottspsykologi för prestation och hälsa

RF Elitidrottsstöd har tagit fram en särskild webbplats för idrottspsykologi – prestation och hälsa. Webbplatsen är kostnadsfri att ta del av och riktar sig främst till dig som är aktiv idrottare i gymnasieåldern eller äldre. Informationen är även bra att använda för tränare, ledare, lärare, sportchefer, förbundskaptener och föräldrar. Att ha kunskap om till exempel vad som krävs för att prestera eller vilka symptom som kan upplevas vid depression, är viktigt även för stödpersoner till den aktiva idrottaren.

Till webbplatsen Idrottspsykologi för prestation och hälsa

Utbildning

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande

Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat en ny kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt perspektiv på mental träning. ACT är nära besläktat med mindfulness och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medan ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestation och välbefinnande.

För mer information och aktuella kursdatum, gå till Bosön utbildning