Hem / Bidrag och stöd / Elitidrottsstöd / Idrottspsykologi

Idrottspsykologi

Idrottspsykologiskt stöd syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra i träning och tävling såväl i vardagen som vid mästerskap.

Några exempel på områden där ett idrottspsykologiskt stöd kan göra skillnad är att

  • kunna hantera press eller nervositet inför stora utmaningar
  • förbereda sig mentalt för tävlingar
  • hitta ett bra samspel inom laget
  • optimera sina arbetsinsatser som ledare
  • kunna uppnå en bra balans mellan träning/tävling och återhämtning.

RF har tre anställda som arbetar med den idrottspsykologiska stödfunktionen, och resurspersoner spridda över hela landet. Våra medarbetare har stor kompetens inom psykologi/idrottspsykologi och gedigen erfarenhet av att arbeta med elitidrott. Vi integrerar dessutom traditionell idrottspsykologi med ett KBT-baserat arbetssätt. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykoterapiform med starkt vetenskapligt stöd och som har blivit ett allt mer etablerat stöd inom elitidrotten världen över.

Här finns information för dig som funderar på anlita en person för idrottspsykologiskt stöd i förening, förbund eller på egen hand, och vill veta mer om de yrkesgrupper som jobbar med idrottspsykologi.

Inom idrottspsykologin jobbar vi med individuellt stöd, utbildning och forskning. RF har fokus på de två förstnämnda.

Individuellt stöd

Vi beviljar individuellt stöd till aktiva, tränare och ledare som har anknytning till landslag eller på annat sätt är förordade av sitt SF. Om du som aktiv är intresserad att få individuellt stöd, kontakta din landslagsledning (förbundskapten eller motsvarande). Hen ansöker sedan via e-post till Liselotte Ohlson.

RF beviljar traditionellt inte individuellt stöd på direkt förfrågan från enskild aktiv, tränare, ledare eller förälder. I synnerhet inte när det främst handlar om en mer renodlad prestationsproblematik. RF erbjuder ett ekonomiskt subventionerat idrottspsykologiskt stöd under förutsättningen att stödet förmedlas i nära dialog med oss. I vanliga fall innehåller stödet 10 träffar om en timme.

Behandling vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa uppmärksammas allt mer inom elitidrott. RF och Beroendecentrum Stockholm (BCS) har ett samarbete för att behandla psykisk ohälsa hos elitidrottare och tränare under och efter karriären. Här finns även möjlighet till egenanmälan. Oavsett om du är aktiv eller ledare gäller att du är över 18 år och har psykologiska besvär som påverkar din hälsa och din prestationsförmåga.

Mer information om Riddargatan 1 – Mottagningen för Elitidrott och Hälsa.

Utbildning

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande

Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat en ny kurs, som baseras på ACT – acceptance commitment therapy – ett nytt perspektiv på mental träning. ACT är nära besläktat med mindfulness och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medan ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestation och välbefinnande.

Se nedan för en mer utförlig beskrivning av ACT och dess användning inom elitidrotten.

Syfte och mål

Syftet med kursen är att idrottare, tränare och ledare genom att få ytterligare perspektiv och redskap till sitt förfogande än bättre kan utföra sina uppgifter och uppdrag.

Målet med kursen är att idrottare, tränare och ledare lär sig olika förmågor (som till exempel att kunna ha uppmärksamhet på det som sker i nuet, kunna acceptera obehagliga känslor, kunna engagera sig i önskade beteende) som är viktiga för sin prestation och sitt välbefinnande.

Genomförande

Kursen är praktiskt inriktad och innehåller många övningar och diskussioner. Genom deltagandet i kursen kan kursdeltagarna få guidning i hur de kan hantera utmanande situationer de ställs inför inom idrotten och/eller inom livet runtom. Efter avslutad tredagars kurs erbjuds möjlighet för uppföljningsmöten via nätet. 

Det finns även möjlighet för tränare/ledare att gå en påbyggnadskurs där du får redskap att arbeta med dina adepter utifrån ACT. Den kursen utlyses separat.

Målgrupp

Kursen vänder sig till landslagsaktiva på seniornivå, förbundskaptener, rikstränare eller motsvarande på junior- och seniornivå (inklusive RIG/NIU). För att vara aktuell för kursen ska ditt uppdrag inte vara ”äldre” än från år 2018.
Utbildningen kräver i övrigt inga speciella förkunskaper. Vi har plats för högst 20 deltagare.

Datum och plats

Riksidrottsförbundet Elitidrottsstöd erbjuder som en del av Bosön utbildningscentrum (se nedan) denna tredagars utbildning vid två tillfällen under hösten 2018 – en gång i Malmö och en gång på Bosön (Lidingö, Stockholm).

Deltagarna bör kunna vara med på alla tre dagar vid ett och samma kurstillfälle, då dagarna bygger på varandra och formar en helhet. 

  • Alternativ 1: Bosön (Lidingö) 9–11 september.
  • Alternativ 2: Malmö den 11–13 november. I Malmö genomförs kursen i Baltiska hallen, Eric Perssons väg (i Malmö Idrottsakademis lokaler).

Kostnader

Riksidrottsförbundet Elitidrottsstöd (idrottspsykologi) står för utbildningskostnaderna. Lunch och fika ingår. Deltagaren bokar och bekostar själv resa, övrig kost och logi.

För logi i Malmö finns hotellet Good Morning Malmö (Stadiongatan 21) inom några få minuters gångavstånd. Ett alternativ är Scandic Triangeln (15–20 min gångavstånd).

För logi på Bosön, kontakta bokningen: 08 699 66 00, This is a mailto link

Ansvariga och kontaktpersoner

Liselotte Ohlson, Riksidrottsförbundet: This is a mailto link, 08-699 62 27.

Göran Kenttä, Riksidrottsförbundet: This is a mailto link

Anmälan

Anmälan görs av förbundskapten eller motsvarande, via länkarna nedan.

Max antal deltagare: 25

Alternativ 1, Bosön 9-11 september

Alternativ 2, Malmö 11-13 november

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter