Idrottspsykologi

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

Idrottspsykologiskt stöd syftar till att hjälpa idrottare, tränare och ledare att må och prestera bra i träning och tävling såväl i vardagen som vid mästerskap.

Några exempel på områden där ett idrottspsykologiskt stöd kan göra skillnad är att

  • kunna hantera press eller nervositet inför stora utmaningar
  • förbereda sig mentalt för tävlingar
  • hitta ett bra samspel inom laget och mellan tränare och aktiva
  • optimera sina arbetsinsatser som ledare
  • kunna uppnå en bra balans mellan träning/tävling, återhämtning och hälsa

RF har tre anställda som arbetar med den idrottspsykologiska stödfunktionen, och resurspersoner spridda över hela landet. Våra medarbetare har stor kompetens inom psykologi/idrottspsykologi och gedigen erfarenhet av att arbeta med elitidrott. Vi integrerar traditionell idrottspsykologi med ett KBT-baserat arbetssätt. KBT (kognitiv beteendeterapi) är en psykoterapiform med starkt vetenskapligt stöd och som har blivit allt mer etablerat inom elitidrotten världen över.

Här finns information för dig som funderar på anlita en resursperson för idrottspsykologiskt rådgivning eller utbildning i förening, förbund eller privat.

Inom idrottspsykologin jobbar vi med individuell rådgivning, utbildning och forskning och utveckling. RF har fokus på de två förstnämnda.

Individuell rådgivning via Specialidrottsförbund

RF erbjuder ett ekonomiskt subventionerat idrottspsykologiskt stöd under förutsättningen att stödet förmedlas i nära dialog med oss. Vi beviljar individuellt stöd till aktiva, tränare och ledare inom specialidrottens (SF) elit- och landslagsverksamhet. Detta kräver förfrågan från aktuellt SF. Om du som aktiv är intresserad att få individuellt stöd, kontakta din landslagsledning (förbundskapten eller motsvarande). Ansökan sker sedan till liselotte.ohlson@rfsisu.se. I vanliga fall innehåller stödet 10 träffar om en timme.

RF beviljar inte individuellt stöd på direkt förfrågan från enskild aktiv, tränare, ledare, rådgivare eller förälder.

Behandling vid psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa uppmärksammas allt mer inom elitidrott. RF och Beroendecentrum Stockholm (BCS) och Triangelmottagningen i Malmö har ett samarbete för att behandla psykisk ohälsa hos landslagsidrottare och tränare under och efter karriären. Här finns även möjlighet till egenanmälan via 1177 (eller ring respektive mottagning). Oavsett om du är landslagsaktiv eller landslagsledare gäller att du är över 18 år och har psykologiska besvär som signifikant påverkar din hälsa och din prestationsförmåga.

Mottagningen för Elitidrott och hälsas webbplats kan du på ett enkelt sätt hitta information om den hjälp som erbjuds på mottagningen i Stockholm och i Malmö, men även om idrottspsykologi, prestation och hälsa. Mottagningarna erbjuder digitala besök.

Till webbplatsen Elitidrott och hälsa

Idrottspsykologi för prestation och hälsa

RF Elitidrott har tagit fram en särskild webbplats för idrottspsykologi – prestation och hälsa. Webbplatsen är kostnadsfri att ta del av och riktar sig främst till dig som är aktiv idrottare i gymnasieåldern eller äldre. Informationen är även bra att använda även för tränare, ledare, lärare, sportchefer, förbundskaptener och föräldrar. Att ha kunskap om till exempel vad som krävs för att prestera eller vilka symptom som kan upplevas vid depression, är viktigt även för stödpersoner till den aktiva idrottaren.

Till webbplatsen Idrottspsykologi för prestation och hälsa

Utbildning

Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande

Riksidrottsförbundet har inom kompetensområdet idrottspsykologi utvecklat en utbildning som baseras på ACT (acceptance commitment therapy), vilket är en metodutveckling inom KBT. ACT är nära besläktat med mindfulness och utgår ifrån antagandet att kontroll av inre upplevelser (som tankar och känslor) oftast leder till mer besvär och tankemässig upptagenhet, medan ett accepterande förhållningssätt till inre upplevelser höjer chansen för att individen kan utföra de beteenden som är viktiga för prestationen och välbefinnandet.

För mer information och aktuella kursdatum, gå till Bosön utbildning

Sidan publicerades: 7 oktober 2022