Hem / Bidrag och stöd / Elitidrottsstöd / Idrottspsykologi / Anlita psykologisk rådgivare

Anlita psykologisk rådgivare

Idrottspsykologi är glädjande nog ett ämne på frammarsch. Allt fler specialidrottsförbund (SF), landslag och föreningar har noterat vinsterna och fördelarna med att ha en idrottspsykologisk rådgivare med i sina ledarteam.

Med tanke på den ökande efterfrågan på idrottspsykologisk kompetens vill RF bistå med vissa rekommendationer. Området mental träning och idrottspsykologi är nämligen inte helt enkelt att sortera i. Utbildningarna är många och av varierad kvalitet och längd. Det finns inte heller någon skyddad titel eller legitimation utan det är fritt fram att benämna sig som idrottspsykolog, mental tränare, mental coach, NLP-coach, certifierad coach eller livscoach.

RF har de senaste åren gjort en gedigen insats för att kvalitetssäkra de resurspersoner som får uppdrag av RF. För att bli resursperson krävs en dokumenterad utbildningsnivå och tillämpad erfarenhet. Detta säkerställer inte bara kompetens och kunskap, utan innebär också att resurspersonerna är noggranna med etiska riktlinjer såsom sekretess och tystnadsplikt.

Om ett SF, landslag eller förening är intresserat av att arbeta med frågor som rör idrottspsykologi rekommenderar RF att man kontaktar Liselotte Ohlson, som sedan kan hänvisa vidare till RF:s idrottspsykologer.

Rekommenderad utbildningsnivå

Vill man på egen hand arbeta med frågan rekommenderas att man eftersöker rådgivare med nedanstående utbildningsnivå:

Idrottspsykologisk rådgivare

Minst 3-års teoretisk högskole-eller universitetsutbildning i idrottspsykologi eller psykologi tillsammans med kurs/utbildning där det ingår praktiskt arbete under handledning.

Grundutbildad KBT-terapeut (kognitiv beteendeterapi)

Den som har, motsvarande, en högskoleutbildning i psykologi, sociologi, pedagogik, eller psykiatri kan också läsa en tvåårig utbildning (på halvfart) till psykoterapeut med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning. RF i samverkan med GIH arrangerar en utbildning med inriktning mot elitidrott.

Legitimerad psykolog

Legitimerade psykologer går en fem år lång utbildning med ytterligare ett års praktiktjänstgöring. De har legitimation och kan bli granskade av Socialstyrelsen. Umeå Universitet arrangerar en utbildning till leg. psykolog med idrottsinriktning.

Legitimerad psykoterapeut (KBT)

Den som har psykologexamen, läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomexamen eller annan motsvarande utbildning på minst 180 p samt är grundutbildad psykoterapeut (KBT) kan läsa till legitimerad psykoterapeut, vilket innebär tre års studier på halvfart.

Terapeutens/rådgivarens bakgrund, erfarenhet och personlighet är naturligtvis viktiga faktorer, men dessa bör beaktas efter att utbildningsnivån är säkerställd. Annan eller ingen utbildning kan innebära bristande etiskt förhållningssätt eller utebliven effekt av arbetet, i värsta fall även bidra till psykisk ohälsa.