Hem / Bidrag och stöd / Elitidrottsstöd / Landslagsstöd

Landslagsstöd

Syfte med Landslagsstödet är att ge SF förutsättningar att utveckla den internationella konkurrenskraften i SF:s landslagsverksamhet. Målsättningen är att svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar internationellt.

Kriterier för Landslagsstöd 2020 och 2021

Stödet består av två delar: Landslagsstöd och Landslagsstöd X.

Landslagsstödet baseras på tre olika områden:

  • Resultat för aktuella landslag.
  • Den konkurrens som aktuella landslag tävlar i.
  • SF:s kostnader för aktuella landslag.

Landslagsstöd X baseras på genomförda elitdialoger där SF har möjlighet att presentera sin elitutvecklingsplan – Utvecklingsplan, mot världstoppen och medaljer. Bedömningen görs av det samordnade elitidrottsstödet med representation från RF, SOK och SPK. Följande områden ligger till grund för bedömningen:

  • idrottslig förankring,
  • vetenskaplig förankring och evidensbaserade metoder,
  • organisationens och ledningens kompetens och resurser för Utvecklingsplanens genomförande, och
  • förutsättningar för Utvecklingsplanens genomförande.

Respektive område innehåller ytterligare kriterier och poängsätts.

RS beslutar årligen hur mycket pengar som är tillgängligt för hela verksamhetsstödet till SF:s elitidrott för de kommande två åren. För 2020 fördelades ett Landslagsstöd på 45 miljoner kronor och 32 miljoner fördelades i Landslagsstöd X.

Riktlinjer för Landslagsstöd