Användarmanual

Prognosverktyget är ett stöd till evenemangsaktörer för att värdera evenemang utifrån en ekonomisk, social och miljömässig utgångspunkt. Verktyget ska användas som ett ”dialogverktyg” som både ger kunskap och en bild av effekterna av evenemanget. Det är inte ett verktyg som ger en komplett bild av evenemanget men ska förhoppningsvis ge en bra plattform för att kunna vägleda och underlätta att fatta kloka beslut kring att ta hem evenemang.

För att börja använda prognosverktyget klickar du på den gröna knappen Börja nu.

Därefter fyller du i ditt namn och din e-postadress och klickar på den gröna knappen Klar.

Nu är du redo att börja använda verktyget. I prognosverktyget ska du fylla i fem delar, tre kopplade till ekonomi, en till miljö och en till det sociala värdet av evenemanget.

Den första delen kring ekonomi handlar främst om besök. Svara på samtliga frågor och klicka därefter på den gröna knappen Nästa. Om du kommer på något svar som du skulle vilja ändra på i en tidigare del kan du när som helst klicka på den grå knappen Tillbaka. Alla svar som du fyllt i finns hela tiden kvar så när du sedan går vidare genom att klicka på knappen Nästa behöver du inte fylla i dem igen.

Den andra delen kring ekonomi handlar om logi och avgifter. I de fält du ska svara i procent finns det en rullist att använda, den når du genom att klicka på pilen till höger i svarsrutan. När du svarat på samtliga frågor går du vidare genom att klicka på den gröna knappen Nästa.

Den tredje delen kring ekonomi handlar om biljetter, sponsring, arbetsinsats och mediavärde. Svara på samtliga frågor och gå vidare genom att klicka på gröna knappen Nästa.

När det handlar om att räkna på evenemangets miljöpåverkan ska du fylla i hur många av turisterna (tänk på att det inkluderar de aktiva) som kommer till evenemanget i bil, tåg, flyg eller via övrigt transportmedel. Tänk på att den totala summan måste bli 100 procent. Gå vidare med knappen Nästa.

I den avslutande delen ska du uppskatta antal lokala besökare samt de lokala invånarnas inställning till evenemanget. Svara på samtliga frågor och klicka på den gröna knappen Nästa.

Nu har du fyllt i samtliga delar och en sammanställning över alla dina svar visas. Gå igenom svaren och se så de blivit rätt. Om du vill ändra något svar kan du göra det genom att klicka på den grå knappen Tillbaka tills du kommer till den fråga där du vill ändra svar. Gå därefter vidare genom att trycka på knappen Nästa tills du är tillbaka vid sammanställningen. När du är nöjd med sammanställningen klickar du på den gröna knappen Visa resultat.

Ditt resultat beräknas och visas sedan enligt följande.

Vill du göra en ny uträkning med andra svar så börjar du bara om igen. Alla dina genomförda prognoser sparas under fliken Sammanställningar.