LOK-stöd per område

Antal LOK-deltagare per 100 invånare (7–25 år) per RegSO-område, år 2022