Skylt idrottsplats med blå himmel

Närhet till anläggning gör oss aktivare

Sidan uppdaterades: 25 augusti 2023

Forskning visar att ett rikt och tillgängligt utbud av idrottsanläggningar och fysiska aktivitetsmiljöer gör att vi rör oss mer – och därmed blir friskare. Folkhälsan vinner på fler platser för idrott.

Det finns en hel del forskning som visar på effekterna av att ha trygga och tillgängliga idrottsanläggningar och miljöer. Här följer ett urval av de effekter som har identifierats.

Tillgången till idrottsytor (antalet) och tillgängligheten till dem (närhet, inriktning, kostnad) styr hur vi använder dem. Geografisk närhet kan vara avgörande, särskilt om kommunikationerna är dåliga och om familjen saknar bil.

Hur idrottsanläggningar utformas är centralt för användningen. Det handlar om:

  • Inriktningen på idrottsytorna. Om de är anpassade för flera idrotter och grenar, för elit och/eller bredd.
  • Utformningen av anläggningarna. Om de är anpassade för personer med fysiska funktionsnedsättningar.
  • Om de upplevs som trygga så att även kvinnor och äldre vill utnyttja dem och om de är skapta för inom- eller utomhusidrott etcetera. Vad de kostar att använda är naturligtvis också viktigt. Och om, och när det finns tider att vara där.

Närheten är avgörande

Det finns ett starkt samband mellan tillgång och tillgänglighet och människors idrotts- och motionsvanor. Sambandet gäller för såväl vuxna som ungdomar och barn. Ju fler anläggningar och ytor i bostadsområdet desto mer fysisk rörelse hos invånarna. Människor med ”god” tillgång till idrottsanläggningar visar sig vara 43 procent mer benägna att motionera regelbundet jämfört med människor med ”dålig” tillgång till anläggningar.

Andelen rekreativ yta i ett bostadsområde är en annan viktig faktor för fysisk aktivitet. En svensk studie visar att invånare som har fyra motionsanläggningar eller fler inom en kilometer från bostaden rör sig 5,5 minuter mer per dag jämfört med invånare med en anläggning eller mindre.

Forskningen visar också ett starkt samband mellan tillgång till idrottsanläggningar och fysisk aktivitet hos barn och ungdomar specifikt. Långa avstånd till anläggningar hindrar barns och ungdomars rörelse. Tillgång till idrottsanläggningar – och att vistas mycket utomhus – främjar den.

Kravet på föräldrars tid och resurser minskar också om barn och ungdomar oftare kan ta sig till träning och tävling på egen hand. Därmed är närhet särskilt viktigt för barn och unga med sämre ekonomiska förutsättningar.

Texten ovan är ett förenklat utdrag ur kapitlet ”Anläggningar och andra miljöer för idrott – när, hur och varför är de samhällsnyttiga? (pdf) Pdf, 1 MB.” i Riksidrottsförbundets FOU-rapport Idrottens samhällsnytta.

Läs hela forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta (pdf) Pdf, 5 MB.

Sidan publicerades: 10 oktober 2022

Fotbollsspelare gör high five med ett barn

Personer som idrottar är friskare, begår färre brott och dricker mindre alkohol. Samtidigt minskar den ekonomiska belastningen på samhället. Det visar forskningsrapporten Idrottens samhällsnytta.

Rörelserik stadsutveckling

Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Moviums exempelsamling Rörelserik stadsutveckling - Finns det plats för idrott och aktivitet när tätorten blir tätare?