Utan stöd riskerar barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta

De allt högre elpriserna drabbar både förbund och föreningar negativt. Riksidrottsförbundet kräver nu besked om elstöd för idrottsrörelsen.

Sidan uppdaterades: 24 november 2022

UPPDATERAD TEXT 3 Oktober:
Riksidrottsförbundet har idag måndag 3 oktober skickat ett riktat brev till M, KD, SD och L där elstöd krävs. Samtidigt intensifieras samverkan med Riksidrottsförbundets distrikt för att föra dialog med kommunerna runt om i landet. Det är flera initiativ som tagits efter måndagsmorgonens möte med ordföranden och generalsekreterare i medlemsförbunden och ledningarna i Riksidrottsförbundets samtliga distrikt.

– Idrottsrörelsen behöver besked både från regeringen och från kommuner runt om i landet om stöd och att hyror och avgifter inte kommer höjas för idrottsföreningar i takt med elpriset. Istället kommer nu besked från kommuner om is som inte spolas. Lämna inte föreningslivet ute i kylan när vi är på väg tillbakaefter coronapandemin, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Störst är oron bland de idrottsförbund och föreningar som själva driver anläggningar och idrottsytor. Utan stöd eller hjälp att hålla kostnaderna nere riskerar de tvingas stänga och barn, ungdomar och vuxna stå utan plats att idrotta. Många idrottsföreningar nyttjar kommunala anläggningar och idrottsytor och här finns en oro för att kommunens ökade energikostnader ska vältras övergenom högre hyror.

– Utan lugnande besked från den kommande regeringen och kommuner riskerar vi få en kedjereaktion där föreningar tvingas höja medlemsavgifter och tappa barn och unga som behöver idrottens gemenskap.

För mer information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 27 september 2022