Överenskommelse för Sverige – utan idrott

I den överenskommelse för Sverige som den tillträdande regeringen och Sverigedemokraterna har presenterat saknas de mest centrala och viktigaste delarna för idrottsrörelsens 3,2 miljoner medlemmar.

Sidan uppdaterades: 17 november 2022

– Jag är förvånad över att idrottens viktigaste utmaningar inte berörs alls i den omfattande överenskommelse som den tillträdande regeringen och Sverigedemokraterna presenterade, säger Björn Eriksson ordförande Riksidrottsförbundet.

Överenskommelsen på 62 sidor omfattar sju områden där ett flertal vallöften till idrottsrörelsen saknas.

– Bristerna i tillgång till idrottsanläggningar och idrottsmiljöer har partierna i den tillträdande regeringen bekräftat är ett stort problem som inte idrottsrörelsen och kommuner kan lösa själva. Trots vackra ord under valrörelsen finns inget om idrottsrörelsens största utmaningar i överenskommelsen, säger Björn Eriksson.

Idrottsrörelsen och civilsamhället nämns inte i avsnittet om högkostnadsskydd, stöd till energibesparing och sänkta elpriser.

– Jag förstår inte hur den tillträdande regeringen tänker när den utelämnar hela civilsamhället i stödet för de stigande elpriserna. Jag utgår från att det är miss och att en rättelse kommer inom kort, säger Björn Eriksson.

Både Moderaterna och Liberalerna lovade stora satsningar på idrottsrörelsen för att motverka segregation och främja integration.

– Vallöftet om en satsning om 250 miljoner kronor årligen till idrottsrörelsen för att motverka segregation och främja integration från den blivande statsministern verkar bli till sand. En förlust både för idrottsrörelsen och samhället, säger Björn Eriksson.

Idrottsrörelsen var en av de verksamheter som påverkades hårdast under coronapandemin. Återstarten bedöms ta flera år.

– Jag hoppas att det utlovade stödet för en stark återstart kommer att stå med när statsbudgeten presenteras i november. För vi behöver hjälpa att laga revorna som pandemin rev upp, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta
Björn Eriksson

Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 14 oktober 2022