Regeringen: fler barn och äldre ska idrotta

Socialminister Jakob Forssmed (KD) och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) presenterade idag regeringens kommande budget. För idrotten innebär det stöd för att bryta ensamhet för äldre och fritidskort för barn och unga.

Sidan uppdaterades: 17 november 2022

I den kommande budgeten avsätter regeringen 300 miljoner kronor per år för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet. Satsningen innehåller flera delar varav 25 miljoner under 2023 och 50 miljoner under 2024 samt 2025 går till idrottsrörelsens och pensionärsorganisationernas arbete med idrott för äldre.

− För såväl ung som äldre ger idrottens gemenskap mervärden som går utöver fysisk aktivitet. I föreningslivet finns glädje, sammanhang och meningsfullhet. Vi vet att många äldre blev socialt isolerade under pandemin, därför är det välkommet att regeringen ser vikten av att satsa på den här gruppen och ser kraften i föreningslivet. Det ger våra föreningar runt om i landet möjlighet att fortsätta utveckla verksamhet som bryter ensamhet och ger livskvalitet för fler, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Vi lever allt längre och behovet av att vara fysiskt aktiv och ha meningsfulla aktiviteter genom hela livet växer. Inom idrottsrörelsen finns flera goda exempel på verksamhet för äldre och vilka mervärden de skapar.

− I Sverige har vi en allmän brist på anläggningar som gör det svårt för många idrottsföreningar att erbjuda aktiviteter för hela livet. Om det är ont om träningstider kan föreningar tvingas välja mellan olika grupper, med risk att de äldre får stryka på foten. Jag välkomnar det här initiativet från regeringen men hoppas också på fler satsningar i den kommande budgeten. Inte minst anläggningssituationen är mycket angelägen och likaså frågan om idrott i utsatta områden, säger Björn Eriksson.

Utöver satsningar på att bryta ensamheten för äldre aviserar regeringen en satsning på fritidskort för barn och unga med syftet att ge fler tillgång till en meningsfull fritid. Under 2023 går 50 miljoner till att ta fram system för införande för att sedan följas upp med 731 miljoner under 2024 och 792 miljoner 2025.

− Min starka förhoppning är att fritidskortet går till deltagaravgifter. Det återstår att se hur och av vem fritidskortet ska administreras men det är bra att regeringen vill ge stöd så att fler får möjlighet att delta i föreningsidrotten. Hälsoklyftorna ökar och ett rätt utformat stöd är välkommet för att vi ska kunna hjälpas åt i arbetet med den ökade ohälsan, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 1 november 2022