Idrottsrörelsen agerar för minskad klimatpåverkan

Idrottsrörelsen tar fram metoder för att minska utsläpp i samband med att ta sig till och från träningar och tävlingar. Målet sätts högt – utsläppen ska minskas dubbel så snabbt som Parisavtalets överenskommelse.

Sidan uppdaterades: 28 november 2022

– Detta är spännande och mycket viktigt. Idrottsrörelsen måste ta ansvar och göra vårt för att förändra våra vanor och minska utsläpp och negativ påverkan på miljön. Bilberoendet inom idrottsrörelsen är både en miljöbov men också en tröskel för många att delta, inte minst i socioekonomiskt svagare områden. Kan vi minska bilåkandet, hitta samverkan och alternativa färdsätt blir det lättare att delta, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Varje dag arrangeras 150 000 träningstillfällen inom idrottsrörelsen. Dessutom tillkommer matcher, träningsläger och cuper.

Riksidrottsförbundet, Svenska Handbollförbundet, Svenska Ridsportförbundet och Svenska Orienteringsförbundet driver tillsammans ett projekt med fokus på beteendeförändringar inom fritidsresande. Projektet finansieras av Vinnova.

Arbetet i projektet pågår under två år och avslutas september 2023.

Mål i projektet:

  • Utveckla och testa en metod för beteendeförändring mot en klimatneutral/hållbar, hälsosam och jämlik mobilitet som är kopplad till organiserad idrottsutövning i Sverige.
  • Minska utsläppen av koldioxid för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar med en takt dubbelt så hög som Parisavtalets överenskommelse om halverade utsläpp till 2030, motsvarande 7 % årlig CO2-reduktion.
  • Fördubbla användningen av hälsofrämjande transportmedel för resor hos deltagande organisationer och deras medlemmar.
  • Ta fram en plan för att skala upp testmetod till hela idrottsrörelsen.

Till att börja med deltar tio idrottsföreningar som pilotföreningar, samtliga finns i Västra Götaland.
Varje förening har tagit fram sina handlingsplaner för hur de ska minska sina CO2-utläpp med 15 procent per förening.

Exempel på insatser:

  • Informationsinsatser i syfte att få fler att gå, cykla, samåka samt välja kollektivtrafik.
  • Ökade insatser för samåkning till tävlingar (långväga och kortväga) och testa samåkningstjänster.
  • Titta på hur vissa idrotter lägger spelscheman för att minska transporter, öka tillgänglighet genom till exempel fler sammandrag.
  • Cyklande bussar där föräldrar hjälper till och cyklar med barnen.
  • Föra samtal med kommuner och kollektivtrafiken om trygghetsåtgärder, cykelbanor och kollektivtrafik.
  • Policyförändringar med fokus på resor.

Riksidrottsförbundet och deltagande medlemsförbund har även satt egna mål för de centrala kanslierna, att under samma period minska CO2-utsläppen för organisationens resande med 15 procent.

Som ett led i projektet har Riksidrottsförbundet tagit fram informationsmaterial och checklistor för hur idrottsföreningar kan jobba med att minska utsläppen från resor och transporter genom små insatser.

– Genom informationsinsatsen vill vi rikta strålkastarna på ett förändrat beteende och ta steg mot en klimatneutral idrottsrörelse samtidigt som vi kan förstärka idrottsrörelsens positiva samhällseffekter i fråga om hälsa och inkludering, säger Charlotte Sundvall, hållbar utveckling Riksidrottsförbundet.

Här hittar du information om Riksidrottsförbundets arbete med hållbar utveckling

Här hittar du informationsmaterial och checklistor för hur idrottsföreningar kan arbeta med att minska utsläpp från resor och transporter

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Charlotte Sundvall
Hållbar utveckling Riksidrottsförbundet
08-699 62 18

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 22 november 2022