Idrott på barns villkor

Det händer mycket inom svensk barnidrott. Det senaste decenniet har regler moderniserats, planstorlekar anpassats och synen på utveckling omvärderats. Det är en del av Strategi 2025, idrottsrörelsens pågående gemensamma och omfattande förändringsarbete.

Sidan uppdaterades: 2 februari 2023

Malin Träff är ansvarig för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundet. Hon menar att utvecklingen handlar om att förändra idrotten utifrån barnens bästa.

– Idrott formades av vuxna för vuxna i en helt annan tid. I dag vill vi att idrotten ska finnas till för barnen. Den utveckling som skett och som fortfarande pågår inom idrottsrörelsen handlar om att förändra idrotten utifrån barnens villkor, säger hon och syftar på de ändringar som gjorts i verksamhetsformerna för barn under 13 år.

– Idrotten behöver utgå från och formas efter barnens behov i stället för att barnen ska anpassa sig till ett gammalt idrottssystem. I dag vet vi dessutom mycket mer om hur vi skapar en bra utvecklingsmiljö. En viktig vetskap och utgångspunkt är att det inte finns en motsättning mellan arbetet med att behålla unga inom idrotten och att säkerställa framtida idrottslig framgång.

Förändringarna ser olika ut beroende på idrott, men handlar bland annat om tävlingsstrukturer och spelformer.

– Till exempel satsar allt fler idrotter på lokala och regionala tävlingar där så många som möjligt kan vara med. Tidigare har det varit vanligt med kvalificeringstävlingar där de flesta slås ut och inte får chansen att träna på själva tävlandet, säger Malin Träff och fortsätter:

– Det handlar också om mer praktiska anpassningar. Inom lagidrott exempelvis mindre storlek på planen och bollen, lägre korgar och nät och färre spelare på planen. I kombination med förenklade regler för barnen så ger det mer spel. Barnen får det roligare samtidigt som spelarutvecklingen blir bättre.

Ytterligare exempel på förändringsarbetet i praktiken handlar om att flera stora lagsporter har tagit bort tabeller för barns tävlande. Det har lett till att en del har frågat om barn överhuvudtaget inte ska få tävla längre. Det är ett missförstånd förklarar Malin Träff.

– Barnen tävlar minst lika mycket som tidigare. För många är det en del av det som är roligt med att idrotta. Vi ska värna om och utveckla tävlandet i stunden. Att använda tabeller och rankinglistor är något annat, som handlar om att rangordna över tid. Det leder till onödig stress och press. Framför allt är det vi vuxna som har svårt att förhålla oss till det på ett sunt sätt. Vi behöver skapa idrottsmiljöer där barn kan experimentera och våga misslyckas, utan rädsla för att det ska få negativa konsekvenser, säger hon.

Har du något medskick till dem som anser att det är viktigt med tabeller i barnidrotten?

– Jag tycker man ska ställa sig frågan varför det är viktigt. Vad är det för behov som tabellerna fyller? Är det barnens behov eller är det mitt eget? Upplever du att tabellen behövs för att tioåringen ska känna utmaning eller stimulans så skulle jag säga att det finns ett behov av att se över den verksamhet som barnet erbjuds. Alla barn som är peppade på tabeller har ju dessutom det att se fram emot när åldern är inne, säger Malin Träff.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 2 februari 2023