Glädje och gemenskap i centrum för dagens unga

Gemenskap är viktigare än någonsin för våra unga. Att träna tillsammans med andra har blivit en större drivkraft för att träna över tid.
– I oroliga tider kan föreningsidrotten agera en trygg och beständig plats där glädje och gemenskap står i centrum, säger Malin Träff, barn- och ungdomsansvarig på Riksidrottsförbundet.

Sidan uppdaterades: 5 april 2023

Dagens unga värdesätter sina sociala relationer högt och över tid har det blivit en allt viktigare drivkraft att träna tillsammans med andra. Det visar resultaten i Ungdomsbarometern som vartannat år presenterar en rapport på uppdrag av Riksidrottsförbundet.

– Att vara en del av idrottsrörelsen ger så mycket mer än bara den fysiska aktiviteten. Idrotten bygger på relationer och ger många ungdomar både nya vänner och viktiga vuxna. Föreningen kan på det sättet bli ett livsviktigt sammanhang och ett sätt att möta det tydliga behov av gemenskap som unga uttrycker, säger Malin Träff.

Ungdomsbarometern beskriver en trygghetssökande generation där unga mellan 15 och 24 år är så fokuserade på att bygga och säkra sin tillvaro att de inte har utrymme för fritidsaktiviteter. Jobb och skola fortsätter att ligga högt upp i listan över vad unga ser som viktigast just nu. Varannan ungdom uppger att de på veckobasis stressar över sin ekonomi och att ha en hållbar livsstil.

– Det är en generation i en orolig tid som upplever att mycket ansvar vilar på deras axlar. Känslan av att inte hinna eller orka med är stark hos unga, vilket gör att fritidsaktiviteter som idrott i högre utsträckning prioriteras bort. Här behöver vi inom idrottsrörelsen se till ungas livssituation i stort och ta hjälp av dem i att forma idrotten så den funkar ihop med deras vardag, säger Malin Träff.

Rapporten behandlar även hälsorelaterade frågor och visar att ungas intresse för hälsa och att leva hälsosamt är rekordhögt, samtidigt som även ohälsan verkar öka. Den vanligaste orsaken till stress bland unga är förväntningarna de har på sig själva.

– Unga i dag ställer väldigt höga krav på sig själva. Enligt rapporten verkar hälsoidealet vara en del i den upplevda pressen, samtidigt som drivkraften att börja idrotta framför allt är att det känns lustfyllt. Det är viktigt att vi värnar det där lustdrivna idrottandet. Idrotten ska inte vara ytterligare en arena full av måsten och unga ska kunna använda idrotten för att koppla bort annat, avslutar Malin Träff.

För mer information kontakta

Anna Setzman
Chef kommunikation och press
070–564 52 16

Är du förälder, ledare eller medlem i en förening och vill framföra synpunkter eller behöver vägledning om barn- och ungdomsidrott? Hör av dig till barn- och ungdomsansvarig i ditt RF-SISU distrikt.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 5 april 2023