Idrottandet ökar – men utmaningar finns

Deltagandet i idrottsföreningars aktiviteter ökade under 2022 jämfört med 2021. Men jämfört med tiden innan pandemin är det fortfarande en minskning. Skillnaderna mellan olika idrotter är stora.

Sidan uppdaterades: 14 april 2023

Under pandemiåren 2020 och 2021 sjönk deltagandet inom idrottsrörelsens verksamhet. Nya siffror för 2022 visar att deltagandet återigen ökar. Men jämfört med innan pandemin är det fortsatt ett tapp och det finns utmaningar inom flera idrotter.

− Steg för steg arbetar sig idrottsrörelsen idogt tillbaka. Jag blir både glad och stolt över att se all den aktivitet som pågår för att inte bara komma tillbaka till nivåerna som var innan pandemin utan även förbi. Pandemin var ett mycket hårt slag som följdes upp av en tuff vinter med stigande elpriser och nu befinner vi oss i ett utmanande ekonomiskt läge vilket givetvis påverkar idrottsföreningar som måste hantera det, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Skillnaderna och utmaningarna mellan olika idrotter är stora. Några har återhämtat sig och även ökat från 2019 års nivåer medan andra har fortsatta utmaningar. Riksidrottsförbundet genomförde i vintras en enkätundersökning som visar att en majoritet av specialidrottsförbunden tror att de behöver arbeta med att motverka pandemins konsekvenser i minst tre till fyra år till.

Svenska Parasportförbundet, det största förbundet som organiserar idrott för personer med funktionsnedsättning, har fortfarande 38 procent lägre deltagande jämfört med 2019.

− Pandemin kan tyckas avlägsen, men konsekvenserna av den är fortfarande kännbara och kommer att vara så under lång tid framöver. Det gäller att hänga i och hålla ut, för såväl föreningsledare som politiker. Rom byggdes inte på en dag och det finns ett fortsatt behov av långsiktigt stöd, för att få fler barn, unga och ledare till idrotten. Vi har för 2024 äskat 175 miljoner kronor från regeringen för att laga revorna efter pandemin och det är absolut en minimisiffra, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 14 april 2023