Idrottsrörelsens inkluderingsarbete växlar upp

Idrottsrörelsen förstärker insatserna för att nå fler barn och ungdomar i de områden Polismyndigheten benämner som utsatta områden. 15 specialidrottsförbund deltar i satsningen.

Sidan uppdaterades: 16 maj 2023

– Att det finns ett stort engagemang bland specialidrottsförbunden, RF-SISU distrikt och många föreningar går inte att ta miste på. Det är en stark uppställning vi nu presenterar med 15 specialidrottsförbund som ska arbeta för att fler barn och unga ges möjlighet att delta i föreningsidrott, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

I regeringens budget för 2023 tillförs ett årligt stöd på 100 miljoner kronor. En satsning som förhoppningsvis gäller under en treårsperiod. Stödet ska stärka idrottsrörelsens närvaro i det som Polismyndigheten benämner som utsatta områden samt i angränsande områden med socioekonomiska utmaningar. Syftet är att ge boende en mer aktiv och meningsfull vardag.

– Idrottsrörelsen är på en resa, vi kallar det för strategi 2025 och det är vårt gemensamma förändringsarbete. Att idrott är till för alla överallt är en central del av det arbetet och det känns därför både självklart och efterlängtat att kunna växla upp inkluderingsarbetet genom de medel som regeringen har skjutit till, säger Björn Eriksson.

I januari 2023 beslutade Riksidrottsstyrelsen om en strategi för att stärka idrottsrörelsens närvaro i vissa anvisade områden. Fokus var att specialidrottsförbund som vill vara en del av arbetet ska ha kapacitet och kunskap, de ska även kunna peka på tidigare konkreta resultat och ha en stark vilja att engagera sig. Efter en ansökningsprocess har 15 specialidrottsförbund valts ut.

Deltagande specialidrottsförbund

 • Svenska Badmintonförbundet
 • Svenska Basketbollförbundet
 • Svenska Bordtennisförbundet
 • Svenska Brottningsförbundet
 • Svenska Budo & Kampsportförbundet
 • Svenska Fotbollförbundet
 • Svenska Friidrottsförbundet
 • Svenska Gymnastikförbundet
 • Svenska Handbollförbundet
 • Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet
 • Svenska Orienteringsförbundet
 • Svenska Ridsportförbundet
 • Svenska Simförbundet
 • Svenska Skolidrottsförbundet
 • Svenska Tennisförbundet

Sedan 2015 har idrottsrörelsen arbetat med ett omfattande integrations- och inkluderingsarbete vilket möjliggjorts av särskilt riktade anslag. Först var det resurser för att inkludera nyanlända och asylsökande i idrottsverksamheten och bidra till en meningsfull vardag. 2017 tillkom resurser för att också inkludera människor i segregerade områden enligt den långsiktiga plan för att minska segregationen som dåvarande regeringen lanserade.

– Samtidigt som det är glädjande att ta nästa steg i arbetet är jag också mycket ödmjuk inför det som ligger framför oss. Sedan min tid i polisen har jag varit övertygad om att man inte enbart genom arresteringar och repressiva åtgärder kan hantera de uppenbara problem samhället och våra rättsvårdande myndigheter har i utsatta områden. Idrott i form av en stabil och livskraftig basverksamhet är en tydlig motvikt mot samhällsutmaningar som ökande ojämlikhet och segregation. Det finns en dragningskraft i idrotten hos många unga som kommit snett i livet. Här kan vi hjälpa genom att sätta skuldran till och erbjuda alternativ. Men att skapa förändring tar tid, det krävs tålamod, långsiktighet och samverkan. Det löses inte på en mandatperiod, troligen inte heller på två och kanske inte ens på tre. Det är därför av stor vikt att det finns en bred politisk förståelse för att det här kommer att ta tid, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta
Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 20 april 2023