Trygg idrott, intressepolitik, hållbarhet och förslag till en ny medlem

Idag publiceras Riksidrottsstyrelsens förslag till beslut i ärenden inför Riksidrottsmötet. Några av ärendena gäller frågor kring trygg idrott, ökat ekonomiskt stöd, hållbarhet och medlemsansökningar.

Sidan uppdaterades: 26 april 2023

26–28 maj på Uppsala Konsert & Kongress i Uppsala genomförs Riksidrottsmötet (RIM). RIM är Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas stämmor där det beslutas i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. Nu kan du ta del av alla möteshandlingar.

Till möteshandlingarna

När möteshandlingarna publiceras skickas också ett antal pressmeddelanden ut i några utvalda frågor.

Ett helhetsgrepp för trygg idrott

Trygg idrott är en av frågorna som engagerar vilket märks då flera specialidrottsförbund motionerat i frågan. För Riksidrottsstyrelsen har frågan högsta prioritet och nu presenteras förslag på vägen framåt.

− Flera framsteg har skett i trygghetsarbetet, men vi behöver intensifiera insatserna ytterligare. Tillsammans inom idrottsrörelsen kan och vill vi göra mer, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs pressmeddelandet

Förstärkt arbete för ökat anslag

I en motion till Riksidrottsmötet föreslår Svenska Fotbollförbundet och Svenska Triathlonförbundet stämman att besluta om ett konkret, aktivt och skyndsamt intressepolitiskt påverkansarbete i syfte att öka anslagen till idrottsrörelsen.

– Det är av största vikt att vi är en enad idrottsrörelse i det intressepolitiska arbetet. Det ökar våra möjligheter att nå framgång. Det är glädjande att de båda medlemsförbunden som tidigare fört en livlig diskussion om delar av det ekonomiska stödet nu står enade i denna motion. Vi ser att vi tillsammans kan bli ännu starkare, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs pressmeddelandet

Dags för nästa steg i hållbarhetsarbetet?

Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutade idrottsrörelsen att ta ett gemensamt grepp om idrottens arbete med hållbar utveckling. Inför Riksidrottsmötet föreslås nästa steg genom att ta fram en hållbarhetsstrategi för att än mer gå från ord till handling.

Läs pressmeddelandet

Ny medlem i Riksidrottsförbundet?

Svenska Förbundet för Funktionell Fitness föreslås bli nytt medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.

– Vi ser positivt på att kunna föreslå medlemskap för ett nytt förbund. Svenska Förbundet för Funktionell Fitness uppfyller samtliga kriterier för medlemskap i Riksidrottsförbundet, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Läs pressmeddelandet

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 26 april 2023