Idrottsföreningar slipper kostnader för motions- och tävlingslopp

Ideella föreningar har drabbats av stora kostnader på grund av regelverket för evenemang på statliga vägar. Men idag har regeringen gett ett välkommet besked. Under 2023 behöver föreningarna inte betala för åtgärder som omskyltning på statliga vägar i samband med motions- och tävlingslopp. Men frågetecken återstår för 2024 och framåt.

Sidan uppdaterades: 15 juni 2023

Trafikverkets regler har drabbat idrottsföreningar som arrangerar motions- och tävlingslopp hårt sedan de trädde i kraft den 1 januari 2023. Enligt reglerna måste arrangörerna själva stå för alla kostnader kopplade till exempelvis omskyltning längs statliga vägar. Åtgärderna har resulterat i stora kostnader för föreningarna, vilket har tvingat många att ställa in sina lopp.

− Sent omsider, äntligen har regeringen fattat det beslut som vi inom idrottsrörelsen och Trafikverket är överens om, att ideella föreningar inte ska åläggas omotiverat höga kostnader. Det offentliga ska uppmuntra ideellt engagemang och folkhälsofrämjande aktiviteter, inte sätta käppar i hjulet för civilsamhället. Beslutet är efterlängtat och viktigt för landets alla föreningar som har evenemang på statliga vägar, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Beslutet gäller under 2023. Ett beslut för 2024 och framåt ska fattas senare i höst. Trafikverket har haft i uppdrag att utreda hur regleverk och arbetssätt kan förändras för att förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. Trafikverket överlämnade sin utredning till infrastrukturminister Andreas Carlson i mars. I utredningen presenteras tre förslag på hur kostnaderna skulle kunna hanteras i framtiden.

− Det är bra att regeringen nu har gett idrottsrörelsen besked om 2023. Men 2024 står snart för dörren och ledtiderna i att ansöka om tillstånd och planera evenemang är långa. Därför är det viktigt och en hygienfråga att regeringen nu hanterar frågan skyndsamt och fattar ett beslut om 2024 så snart som möjligt och där är fortsatt kostnadsfritt för civilsamhället det självklara valet i mina ögon. Annars kommer vi att se ännu fler föreningar som inte kan hålla sina lopp, situationen är redan tuff som den är efter pandemin och med rådande kostnadsläge. Jag har ett möte inbokat med infrastrukturminister Andreas Carlson den 17 maj och jag hoppas att det då finns en tydlig ambition att lösa frågan framåt, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 5 maj 2023