Indraget ekonomiskt stöd till Svenska Cricketförbundet

Riksidrottsstyrelsen har beslutat att inte betala ut ytterligare ekonomiskt stöd till Svenska Cricketförbundet under 2023. Beslutet tas efter upprepade dialoger och extern granskning av Cricketförbundet.

Sidan uppdaterades: 25 maj 2023

– Det är en mycket allvarlig situation där vi inte ser att Cricketförbundet har tagit till sig de krav på åtgärder som är en förutsättning för fortsatt stöd. Vi har fört upprepade dialoger och en extern granskning som avslutades i april visar på avvikelser inom värdegrund och även revision som inte kan accepteras, förklarar Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsstyrelsens beslut grundas i allvarliga avvikelser från idrottens värdegrund samt avvikelser från SF:s (medlemsförbunds) åligganden och SF:s skyldigheter gällande revisorer och revision enligt RF:s stadgar.

– Vi kommer däremot att säkerställa att föreningar som är medlemmar i Svenska Cricketförbundet kan ta del av det projektstöd som beviljats förbundet att fördela till föreningarna. Det är Riksidrottsstyrelsens ansvar att ta dessa beslut med fast hand även då de innebär svårigheter för medlemmar. Att vi inom idrottsrörelsen följer värdegrund är en förutsättning för bra och ansvarsfull verksamhet, säger Björn Eriksson.

Riksidrottsförbundet ska ta fram en åtgärdsplan för Svenska Cricketförbundet till Riksidrottsstyrelsens möte i juni. Riksidrottsstyrelsens beslut om reducerat ekonomiskt stöd kan omprövas om förbundet kommer till att arbeta och fungera i enlighet med idrottens värdegrund samt uppfyller övriga åligganden och skyldigheter enligt RF:s stadgar. I och med beslutet är det i nuläget två förbund som på grund av brister inte tilldelas ekonomiskt stöd.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-626 46 06

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 25 maj 2023