Tvingas säga nej till nya medlemmar

Var fjärde idrottsförening upplever ett stort behov av fler träningstider. Bristen på tider tvingar nästan lika många föreningar att säga nej till nya medlemmar. Hårdast drabbas föreningar som riktar sig till barn och unga.

Sidan uppdaterades: 28 augusti 2023

– Träningstider är en flaskhals för många barn- och ungdomsföreningar i våra städer. Kommunen och idrottsföreningarna kan inte bära det här oket själva. Vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av idrottsanläggningar för dagens och framtidens behov. Regeringen behöver sätta fart för att komma i kapp och inrätta en nationell anläggningsfond för att hjälpa till att bygga bort bristen på idrottsytor, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 visade att var fjärde idrottsförening upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. Riksidrottsförbundet har fördjupat sig i frågan för att synliggöra var problemet är som störst.

Tre aspekter är särskilt tydliga vad gäller brist på tider:

  • Var i landet du bor
  • Vem föreningen riktar sig till
  • Ägandeförhållanden gällande yta/plats anläggning som föreningen nyttjar.

Resultaten visar att föreningar som finns i större städer och storstäder upplever större behov av mer tid och plats för sin verksamhet. Likaså spelar ägandeförhållanden in. De föreningar som hyr platsen de idrottar på upplever överlag större utmaningar att hitta tillräckligt med tider för sin verksamhet.

– Resultaten synliggör och bekräftar utmaningarna. Det är vanligtvis fler barn och ungdomar per byggd idrottsplats i våra större städer. Det blir därmed en konkurrens om den tid som finns tillgänglig, säger Jonnie Nordensky, projektledare för plats för idrott Riksidrottsförbundet.

Ännu mer oroande är att de föreningar som har störst problem att hitta tider är de som riktar sig till barn och ungdomar. Skillnaden är dessutom stor. I föreningar som främst riktar sig till barn och ungdomar upplever knappt hälften (43 procent) att de är i stort behov av fler tider. Det kan jämföras med 15 procent som upplever samma behov av föreningar som riktar sig till vuxna. Sambandet ser likadant ut i såväl landsbygdskommuner som storstadskommuner.

– Det är allvarligt och oroväckande att så många barn- och ungdomsföreningar upplever en brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är både en förlust för föreningen och samhället. Många föreningar gör vad de kan för att få ihop sina scheman, men barn och ungdomar kan inte anpassa sig som vuxna säger Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

För föreningen blir tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer helt avgörande för verksamheten och i förlängningen folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På anläggningen eller idrottsmiljön pågår inte bara den fysiska ansträngningen. På platsen sker möten över gränser, folkbildning, läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

För att lösa problemet så anser Riksidrottsförbundet att följande behöver göras:

  • Föreningslivet behöver vara anpassningsbart och öppen för nya idéer.
  • Kommuner behöver ständigt arbeta med sin anläggningssituation och utvärdera var behoven är som störst.
  • Staten behöver bidra med en nationell anläggningsfond som en katalysator för nya innovativa anläggningar.

Under tisdagen den 29 augusti besöker representanter från Riksidrottsförbundet, tillsammans med bland annat idrottsminister Jakob Forssmed, Danmark för att ta del av hur deras nationella anläggningsfond bidragit till innovativa lösningar.

Figur: Andel föreningar som upplever en stor brist på tider, uppdelat på vilken målgrupp (barn/ungdomar respektive vuxna) föreningen riktar sig till.

Diagram som visar andel föreningar som upplever ett stort behov av fler träningstider

*de 4 grupperna är uppdelade (från vänster till höger) utifrån 0-24 %, 25-49 %, 50-74 % och 75-100 % barn och ungdomar i föreningen.

För mer information kontakta

Jonnie Nordensky
Projektledare plats för idrott, Riksidrottsförbundet
08-699 62 14

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 28 augusti 2023