Renoveringsbehovet växer – utan anläggningar stannar idrotten

Både idrottsföreningar och kommuner upplever renoveringsbehovet av idrottsanläggningar som en stor utmaning inför framtiden. Behoven växer för varje dag men genom att renovera och bygga om på rätt sätt kan fler målgrupper attraheras och fler barn och ungdomar idrotta.

Sidan uppdaterades: 4 september 2023

Med många idrottsplatser byggda på 60- och 70-talet så är renoveringsbehovet stort över hela landet. Behoven finns både i städerna och på landsbygden, inom traditionella idrottshallar, i utomhusmiljöer och klubbstugor. I Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022 svarade knappt hälften av idrottsföreningarna att det finns ett stort renoveringsbehov på den plats där de idrottar. Riksidrottsförbundets kommunundersökning visar därtill att kommunerna ser renoveringsbehov som den största utmaningen för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

– Investeringarna som gjordes för 50–60 år sedan har haft en avgörande betydelse för idrottsrörelsens utveckling. Men nu har många passerat bäst-före-datumet för länge sen. Ekvationen är enkel – utan en plats att vara på, stannar idrotten. Här behöver politikerna inse att krafttag måste till och det skyndsamt. Kommunerna bär ett stort ansvar men även staten måste kliva in. Ett sätt att göra det är att skapa och skjuta till medel till en anläggningsfond som kan vara ett stöd och premiera nytänkande gällande idrottsanläggningar, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Behovet av renovering ser olika ut, det kan handla om läckande tak, avstängda toaletter och duschutrymmen eller ventilation som inte fungerar. Dessutom ökar risken för olyckor och skador när platsen eller anläggningen är sliten. Förutom att upprätthålla att anläggningen kan användas och är säker, kan renovering och ombyggnation vara startskottet till att tänka nytt.

– Genom att föra in fler värden vid renovering, som exempelvis mer inbjudande och öppna platser, sociala ytor och tillgänglighet så kan fler målgrupper nås och i förlängningen göra så att fler barn och ungdomar kommer i rörelse. Ibland kan det vara små justeringar som gör stor skillnad. Att renovera och bygga om kan också bidra till att skapa trygghet. Genom belysning och mötesplatser på utsidan så kan mer liv och rörelse skapas i området, säger Jonnie Nordensky, Projektledare Plats för idrott, Riksidrottsförbundet.

Förutom kommunala idrottsanläggningar finns också föreningsägda idrottshallar och platser. Utifrån ett folkhälsoperspektiv så är båda viktiga och de föreningsägda anläggningarna kan bidra till att minska trycket i de kommunala. I Halland har idrottsrörelsen tillsammans med fackman gjort en kartläggning vad gäller renoveringsbehov av föreningsägda platser. Resultatet visar att 2 av 3 anläggningar är i behov av större åtgärder och vissa klassas redan som rivningsobjekt.

För mer information kontakta

Jonnie Nordensky
Projektledare plats för idrott
08-699 62 14

Fyra tips för att möta renoveringsbehovet

Kommunal nivå

  • Gör en behovskartläggning i kommunen (både för kommunägda och föreningsägda platser)
  • Var tydlig med prioriteringar och för en dialog med föreningslivet (idrottsrörelsen och kommunen kan tillsammans synliggöra var behoven är som störst)
  • Se renoveringen som möjlighet att skapa nya värden på platsen (kan vara en chans att få till sociala ytor och locka nya målgrupper)

Nationell nivå

  • En nationell anläggningsfond kan fungera som en katalysator för nya innovativa anläggningar

Citat från RFs anläggningsenkät 2022

Våra lokaler är i stort renoveringsbehov och vi har inte kraft eller pengar att driva frågan själva. Då vi äger marken kompicerar det till det extra. Jag känner mig väldigt ensam som ordförande och vet inte var jag ska vända mig. Har börjat dialog med kommunen men det går väldigt segt och jag är rädd att den dialogen inte leder någonstans. Vi skriver just nu på en ansökan till fritidsnämnden där vi också har underlag från miljö och hälsa som gjort utredning och ser flera risker i våra lokaler.

Sociala ytor är inte relevant pga. att vi inte har sådana ytor idag.

Golvet i lokalen är i behov av renovering dels på grund av isoleringen och dels eftersom en del av golvet har sedan några år tillbaka börjat ""falla""... svårt att förklara men helt enkelt är det en fallande nivåskillnad på golvet i en del av lokalen som skulle behöva ses över. Jag kontaktade kommunen som var på plats och menade på att det är inget akut och för ""dyrt"" att åtgärda för dem. Men det känns ibland inte så tryggt att se detta när man ska lyfta tunga vikter. Rampen upp till entrén är i renoveringsbehov då trät är illa därhän. Ska kolla med kommunen om detta går att åtgärda för dem eller om det blir för dyrt och därför något vi måste stå för.

Ingen tillgänglighet för att komma ut på isen. Vi har byggt en läktarsektion för rullstolar. Omklädning och duschar är inte anpassade för personer med funktionsnedsättning. Stort renoveringsbehov över lag. Allt är mer eller mindre eftersatt pga ansträngd ekonomi.

Vi skulle klara oss som det är nu så därför är inte behovet akut, men vi har inget rinnande vatten. Så det skulle vara en önskvärd renovering så café och toalett skulle fungera optimalt.

Det är svårt för en förening som äger sin anläggning att få pengar över för renovering. Det finns bidrag att ansöka om men det är ganska omfattande jobb att bara göra ansökan. För en stor förening på en högre nivå seriemässigt går det kanske att ha anställda som sköter sådant här men i vår förening ska ideellt engagerade personer ta tag i mkt för att få det att gå runt.

Under pandemin har mkt pengar sparats genom att låta bli att renovera, men det leder nu till att vi har stort behov av renovering. Värmepump, panel på utsidan, kök som används vid läger, möbler som används i gemensamma utrymmen o.s.v.

Stort renoveringsbehov avseende omklädning, dusch och toaletter. Vi använder även tält för omklädning. Behov av bryggplats för att på ett bra sätt kunna ta hand om personer med funktionsnedsättning. Vi har dock personer i klubben som har funktionsnedsättning där vi försöker anpassa så bra som möjligt.

Bristen på omklädningsrum och duschmöjligheter begränsar möjligheten till att utveckla både pojk- och framförallt flickhockeyn.

Elinstallationen och uppvärmningen behöver ses över. Tillgänglighet och parkering fungerar utmärkt.

Renovering aktivitetsytor: mindre omfattande effektivisering, så som ta bort befintlig förvaringslösning och istället få ny lösning anpassad till lokalen. Ny effektiviserad förvaringslösning för bla. träningsutrustning, musikanläggning och övriga redskap till träningen samt för personliga tillbehör, som allt idag slukar plats som vi istället vill erbjuda för träning. Det skulle bidra till en ökad träningsyta/plats för fler deltagare och en ökad säkerhet då lösningen vi har idag tar mycket stor plats från träningsytan och är i vägen.

"Renovering sociala ytor: Måla om. Ny "receptionsdel" som anpassas för befintliga ytan avsedd för det sociala, för att just skapa mer yta och plats för fler medlemmar och tillgodo se de behov som efterfrågas."

Förbättra dagens "kökslösning" (läs kyl/micro/handfat) som idag tyvärr är på fel plats i lokalen och som därför tar upp massvis av onödig yta som vi istället vill erbjuda våra medlemmar att ha tillgång till för att umgås/äta/bara vara på. Vi vill effektivisera hela lösningen vi idag har som reception/"köksdel"/förvaring/sopsortering/social plats, det skulle bidra till en väsentlig ökad trivsel, gemenskap och mycket mer plats för befintliga samt för fler medlemmar.

Renovera omklädningsrum/dusch/toalett: Mindre renovering här också, fräscha upp: måla om. Bättre lösning för avskildhet i duscharna än dagens stänger för draperi, som halvt sitter uppe. Riktigt dåligt skick! Addera städskåp och förvaring för mer yta här. Ur hälso- och trivselperspektiv skulle dessa åtgärder öka kvalitén på lokalen enormt.

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 4 september 2023