En seger för hela idrottsrörelsen

Högsta förvaltningsdomstolen slår fast att en idrottsturnering inte utgör en turisttjänst och river också upp underinstansernas avgörande i målet.

Sidan uppdaterades: 21 september 2023

Det var under 2021 som Kammarkollegiet gjorde bedömningen att IK Sävehofs handbollsturnering, Partille Cup, skulle anses som en garantipliktig reseverksamhet. Kammarkollegiet ansåg att deltagande i en turnering utgör en turisttjänst. I och med att turneringen också har inkvartering ansåg Kammarkollegiet att deltagande i turneringen består av två olika resetjänster och därmed faller inom ramen för paketresa. IK Sävehof var därmed tvungna att ordna resegaranti till Kammarkollegiet motsvarande den totala summan av samtliga anmälning- och deltagaravgifter plus 10 procent.

Beslutet riskerade att äventyra genomförandet av alla läger och turneringar med inkvartering inom hela barn- och ungdomsidrotten i Sverige.

Tillsammans med Riksidrottsförbundet överklagade IK Sävehof beslutet till Förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Samma beslut fattades senare även av Kammarrätten. Riksidrottsförbundet och IK Sävehof ansåg att beslutet var så viktigt och skulle få så stora konsekvenser att det var nödvändigt att gå hela vägen. Därför söktes, och sedan godkändes, prövningstillstånd hos Högsta Förvaltningsdomstolen som igår kom med sin slutliga dom i fallet som också blir prejudicerande.

– Det här är en seger för hela idrottsrörelsen och beslutet kommer efter ett nära samarbete med föreningen i en viktig fråga, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen utgör inte en idrottsturnering en turisttjänst enligt den aktuella bestämmelsen i paketreselagen och konstaterar i domen att det är en betydande skillnad mellan att delta i en idrottsturnering och att vara åskådare i en idrottsturnering vilket är ett exempel på turisttjänster i paketresedirektivet. Avsikten kan således inte ha varit att deltagande i en idrottsturnering ska omfattas av begreppet turisttjänst i direktivet, skriver domstolen i domen.

– Det är otroligt skönt att äntligen få ett slut på oron över framtiden och att sunt förnuft får segra. En stor eloge till Riksidrottsförbundet som tog ärendet på lika stort allvar som oss. Deras engagemang och expertis har varit absolut nödvändig för att nå hela vägen fram till ett positivt slut, säger Fredrik Andersson, Generalsekreterare Partille Cup.

För mer information kontakta

Johan Karlsson
Förbundsjurist Riksidrottsförbundet
08-699 61 26

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 21 september 2023