Karl-Erik Nilsson ger sin syn på ryskt deltagande i internationella tävlingar

Karl-Erik Nilsson, ordförande i Riksidrottsförbundet och förste vice ordförande i UEFA deltog i beslut inom UEFA att inte tillåta ryska seniorlag att delta i internationell fotboll. Vid samma tillfälle beslutades att inleda en utredning för att undersöka formerna för att öppna upp för deltagande för ryska barn.

Sidan uppdaterades: 1 oktober 2023

– Med tanke på att andra idrottsförbund öppnar för deltagande på seniornivå tycker jag att det är bra UEFA tydligt håller fast i det tidigare ställningstagandet att inte tillåta ryskt deltagande i internationella seniortävlingar, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet och fortsätter:

– För mig som person och som ordförande för Riksidrottsförbundet är det en hjärtefråga att sätta barnens bästa i fokus och att alla barn ska ges goda förutsättningar till idrott. I diskussionerna i UEFA valde jag att bejaka beslut att starta en utredning kring formerna för att öppna upp för barn från Ryssland att delta i tävlingar internationellt med utgångspunkt från FN:s Barnkonvention. Självklart måste utredningen ta hänsyn till både hur det påverkar möjligheten till en trygg och säker miljö för barn från Ryssland och för barn från andra länder som ska möta ryska lag , säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

– Jag är ledsen att min ståndpunkt i UEFA och beslutet där har tolkats som att jag inte som representant för Riksidrottsförbundet och den svenska idrottsrörelsen fortsatt står för vår gemensamma hållning. Det gör jag. Däremot förstår jag att UEFA vill se över om vi har tänkt rätt utifrån barnperspektivet så vi utesluter risken att vi låter barn straffas för i det här fallet grymma krig och våldshandlingar som vuxna står för.

Utredningen i UEFA förväntas klar under hösten och då ska UEFA rösta i frågan.

– Inför det beslutet kommer jag naturligtvis föra fram Riksidrottsförbundets, Svenska Fotbollförbundets och den svenska idrottsrörelsens ställningstagande, säger Karl-Erik Nilsson.

För mer information kontakta

Karl-Erik Nilsson
Ordförande Riksidrottsförbundet
070-510 28 67

Fler nyheter för dig

Sidan publicerades: 1 oktober 2023